Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kardinál ocenil historika Kováče

Kardinál ocenil historika Kováče

Historik umění PhDr. Peter Kováč převzal od kardinála Dominika Duky za své zásluhy o vydání série knih Stavitelé katedrál zlatou Svatovojtěšskou medaili. 

8. srpna 2019
Arcibiskup v médiích

 

Několikerým způsobem jsou život a práce předního českého historika umění PhDr. Petera Kováče propojeny s pošumavským krajem. Jeho otec sice pochází z Kamenca pod Vtáčnikom kousek od Prievidze, ale matka je ze Šumavy, z vesničky Strašína. V Sušici Peter navštěvoval základní devítiletou školu a nastoupil zde na gymnázium. Otec byl voják a tak ho přeložili do Klatov, kde Peter absolvoval gymnázium. Tam také napsal a jako přílohu studentského časopisu vydal svoji první knížku Gotická plastika na okrese Klatovy, vybavenou vlastní bohatou fotodokumentací.

Od studentských let udržuje úzké odborné kontakty s Muzeem Šumavy v Sušici a Kašperských Horách. Tam ho ve sbírkách nejvíce badatelsky zaujaly vynikající dřevořezby anonymního Mistra Oplakávání ze Zvíkova z doby 1510 až 1520. O tomto významném sochaři české pozdní gotiky napsal podrobnou studii pro jubilejní sborník města Kašperských Hor již v roce 1980. Do Muzea Šumavy přivádí Peter Kováč také své kolegy badatele. O Kováčovi je známo, že vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze u profesorů Jaroslava Pešiny a Jaromíra Homolky, svá studia prohloubil na Varšavské univerzitě v Polsku ve speciálních seminářích profesorů Jana Bialostockého a Piotra Skubiszewského.

Náš historik umění se zaměřuje na středověké a renesanční umění, publikoval obsáhlou řadu odborných studií, pracuje na výstavních a edičních projektech. Téměř čtyři desítky let pracoval jako umělecký kritik pro deník Právo. Založil umělecko-historickou agenturu a později i nakladatelství.

Skoro čtvrt století své odborné práce Kováč věnoval přípravě série pěti knih Stavitelé katedrál, které mapují západoevropské umění a architekturu 13. století. Tyto výpravné publikace vydal na vlastní náklady a ke spolupráci přizval 34 renomovaných odborníků z devíti zemí. Mezi nimi nejslavnější znalce Jaquese Le Goffa z Francie, Petra Kurmanna ze Švýcarska, Wilibalda Sauerländera z Německa nebo Maxe Seidela z Itálie Všech pět svazků edice má dohromady 2730 stran, dva tisíce původních fotografií a jejich součástí jsou také překlady latinských středověkých dokumentů a traktátů, které jsou publikovány česky vůbec poprvé. Obdobná knižní série je na domácím i zahraničním knižním trhu zcela unikátní. Právě tento ojedinělý knižní projekt a jeho autora Petera Kováče významně ocenil letos pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka udělením zlaté Svatovojtěšské medaile. Stalo se tak při slavnosti sv. Víta ve Svatovítské katedrále v Praze v červnu letošního roku. Peter Kováč si tohoto vyznamenání velice váží, je pro něj obrovskou poctou i významným podnětem k další práci. S přáteli pracuje už nyní na dalším – 6. dílu své edice.

Svatovojtěšská medaile je pražským arcibiskupem udělována významným osobnostem za jejich neopominutelné dílo. Autorem ocenění je ak. soch. J. K. Trčková, která se nechala inspirovat podobou sv. Vojtěcha, zachycenou ve scénách ze života a smrti tohoto patrona pražské arcidiecéze na románských dveřích (Porta regia) gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie v polském Hnězdně.


Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory