Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Ke svátku sv. Marcellina a Pietra

Ke svátku sv. Marcellina a Pietra

Dne 2. června se slaví svátek sv. Marcellina a Pietra, mučedníků římských z počátku 4. st. po Kr. Nad jejich hroby je titulární bazilika kardinála Dominika Duky.

3. června 2020
Arcibiskup v médiích

 

Dne 2. června se slaví svátek sv. Marcellina a Pietra, mučedníků římských z počátku 4. st. po Kr. Nad jejich hroby je titulární bazilika Otce kardinála Dominika Duky OP, a tak je svátkem nejen římské farnosti, ale také Otce kardinála Dominika. Farářem baziliky je Don Giuseppe Sergio Ciucci, kanovník Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně a jeho kanovnickou patronkou je sv. Zdislava, jejíž svátek a 800. výročí narození jsme slavili v Jablonném v Podještědí 30. května. Vzájemná přání pana kanovníka a pana kardinála byla o těchto svátcích doprovázena přiloženými snímky, na kterých vidíte portál baziliky sv. Marcellina a Pietra v Římě a portréty mučedníků , pak zdislavský pozdrav z Jablonného v Podještědí z krypty u hrobu svaté Paní Zdislavy. A jako poděkování opět od pana kanovníka obrázek relikvie sv. Zdislavy, jeho patronky, kterou uchovává v bazilice sv. Marcellina a Pietra před sochou Panny Marie Fatimské. Kéž se svatí Marcellino a Pietro se svatou Zdislavou a pod ochranou a pláštěm Panny Marie přimlouvají za pana kardinála Dominika i jeho farnost v čele s panem kanovníkem Giuseppem.

sestra Dominika