Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Konference k 120 letům narození JUDr. Rückla. 

Konference k 120 letům narození JUDr. Rückla. 

Na Arcibiskupství pražském proběhne 28. ledna 2021 konference pod záštitou Dominika kardinála Duky OP, věnovaná 120. výročí narození právníka, diplomata a politika, JUDr. Jana Jiřího Rückla. 

25. ledna 2021
Arcibiskup v médiích

 

Na Arcibiskupství pražském proběhne 28. ledna 2021 konference pod záštitou Dominika kardinála Duky OP., Mons. Charlese Daniela Balwo (apoštolský nuncius v ČR), Mons. Jana Graubnera (arcibiskup olomoucký, předseda ČBK a velkopřevora České magistrální delegace Řádu rytířů Božího hrobu, věnovaná 120. výročí narození právníka, diplomata, významného prvorepublikového podnikatele a politika, JUDr. Jana Jiřího Rückla. 

Cílem konference je zdůraznit aktivní účast katolické církve při budování československého státu ve složité a církvi nepříznivé době mezi dvěma válkami.

Jan Jiří Rückl vystudoval práva a filozofii v Praze, komerční a politické vědy v Paříži a Mnichově. Od počátku 1. ČSR se politicky exponoval a jako člen Zemského výboru ČSL patřil k nejbližším spolupracovníkům a přátelům vyšehradského kanovníka Msgre. Bohumila Staška. Udržoval blízké kontakty s vysokými církevními hodnostáři v Praze, Paříži a v Římě. Jako mladý odborník – diplomat sehrál pozitivní roli při uzavírání Modu vivendi mezi Svatým Stolcem a Československem v roce 1928. Ve své politické, odborné přednáškové a publicistické činnosti usiloval o spojení křesťanského tradicionalismu s hodnotami moderní civilizace. V roce 1935 byl hlavním organizátorem a výkonným předsedou celostátního sjezdu katolíků ČSR. V tomtéž roce se rozhodně postavil za kandidaturu Edvarda Beneše na funkci prezidenta republiky a významně ovlivnil postoj ČSL a HSLS. Zemřel 24. srpna 1938 a byl pohřben do rodinného hrobu manželky (rozené Kolářové) na pražském Vyšehradě.