Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Návštěva Záhřebu

Návštěva Záhřebu

Kardinál Dominik Duka navštívil 31. května chorvatský Záhřeb. V průběhu své jednodenní návštěvy se setkal se záhřebskými dominikány, velvyslancem ČR v Chorvatsku V. Zavázalem a večer odsloužil mši svatou v místní katedrále.

1. června 2019
Arcibiskup v médiích

 
"Myslím se, že zvláště v současných těžkých časech, kdy se všude mluví o bezpečnosti, máme skutečnou naději a důvod vzhlížet k nebeské ochránkyni Záhřebu“, pronesl arcibiskup Dominik Duka, který sloužil 31. května 2019 bohoslužbu v Záhřebské katedrále u příležitosti oslavy svátku Matky Boží z Kamenné brány, které je katedrála zasvěcená. 

Po uvítacím projevu kardinála Bozaniće s poděkováním za návštěvu a na trvalou vzpomínku obdaroval kardinál Bozanić kardinála Duku bronzový odlitek postavy Matky Boží z Kamenné brány, vytvořený akademickým sochařem Tomislavem Kršnjaviho. 

Záhřebských slavností k poctě patronky města se kardinál Duka účastnil na pozvání záhřebského arcibiskupa, Josipa Bozaniće. Kardinál Bozanić není v česku neznámou figurou. Jako papežský legát se v roce 2013 účastnil oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na velehradě, kde pronesl i kázání. Vystudoval teologickou fakultu v Rijece a Záhřebu. Po vysvěcení v roce 1975 se stal kaplanem a sekretářem biskupa v diecézi Krk. Své vzdělání si následně doplnil na papežské univerzitě v Římě studiem kanonického práva. Jeho kariéra po návratu do rodné diecéze v roce 1986 pomalu, ale jistě stoupala – nejprve se stal kancléřem biskupské kurie (1986), poté generálním vikářem krkské diecéze (1987–1989) a nakonec i biskupem (1989) a kardinálem (2003). V letech 2001 a 2011 působil jako místopředseda Rady evropských biskupských konferencí, jako kardinál se pak věnoval Papežské radě pro laiky a Kongregaci pro blahořečení a svatořečení.

 

Více informací:
Reportáž z cesty kardinála Duky 31. května 2019

Související:
Blízký kardinál z Chorvatska (Katolický týdeník 2013/27)
Kázání kardinála Bozaniče z Velehradu, 5. července 2013