Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Pouť na Sněžku

Pouť na Sněžku

Na svátek sv. Vavřince, 10. srpna 2020 se kardinál Dominik Duka účastnil tradiční pouti na horu Sněžku.

11. srpna 2020
Arcibiskup v médiích

 

Kardinál Dominik Duka jako tradičně každý rok vykonal pouť na nejvyšší česku horu – Sněžku k postě sv. Vavřince, jemuž je zasvěcena kaple na vrcholu hory.

Pouť na Sněžku se koná tradičně na svátek svatého Vavřince 10. srpna, který je patronem kuchařů, cukrářů, pivovarníků či hostinských, ale i nejvyšších českých hor. Jméno svatého Vavřince nese kaple, která stojí na vrcholu Sněžky. Svatý Vavřinec se narodil ve třetím století ve Španělsku a byl upálen na železném roštu proto, že po popravě papeže Sixta II. císařem Valeriánem rozdělil církevní poklady mezi prostý lid.