Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Skončilo 121. plenární zasedání ČBK

Skončilo 121. plenární zasedání ČBK

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali na 121. plenárním zasedání, které se tentokrát konalo na Arcibiskupství pražském. Jednání se účastnili i předsedové konferencí vyšších řeholních představených, sestra Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.

22. ledna 2020
Arcibiskup v médiích

 

Plenárnímu zasedání předcházel společný studijní den biskupů, rektorů seminářů a děkanů teologických fakult nad tématem „současný stav kněžské formace a budoucnost našich formačních komunit.“ Program tohoto dne připravili z mandátu biskupa Vojtěcha Cikrleho, předsedy Komise ČBK pro kněžstvo, rektoři seminářů, v nichž probíhá formace budoucích diecézních kněží. Cílem setkání bylo zmapovat současný stav formace kněží a společně v kontextu posoudit možnosti řešení a různé varianty.

Na závěr prvního dne se biskupové společně účastnili ekumenické slavnosti v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, která se konala v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. Hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner, místopředseda ČBK; kazatelem Daniel Ženatý, předseda ERC v ČR.

Členy biskupské konference na začátku oficiálního zasedání pozdravil apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo. Kardinál Dominik Duka, předseda ČBK, dále informoval přítomné o dění v církvi a ve společnosti. Biskupové se věnovali hospodaření a ekonomické situaci v organizacích, které spadají pod vedení ČBK či otázkám Charity ČR. Její zástupci představili, jakým způsobem byly využity finanční prostředky vybrané ze sbírky na pomoc křesťanům na Blízkém východě. Z těchto peněz bylo díky Charitě ČR opraveno třicet dva domů iráckém Karakoši a pomohlo se zhruba dvěma stovkám navrátilců. Biskupové také schválili, že po dobu pěti let se každou 6. neděli velikonoční bude konat sbírka, která bude pomáhat pronásledovaným křesťanům ve světě.

V úterý 21. ledna biskupové společně slavili mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze u příležitosti výročí 100 let od narození Chiary Lubichové. Hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kázal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Členové ČBK se dále věnovali zprávám z komisí a rad. Hovořili o přípravách na eucharistický kongres v Budapešti (v září 2020), oslavách 1100 let od zavraždění svaté Ludmily (2021), 800 let od narození sv. Zdislavy (květen 2020) či přípravách na jednání předsedů evropských biskupských konferencí (CCEE), které se bude konat letos v září v Praze. Schválili mimo jiné text překladu článku 2267 Katechismu katolické církve, který se týká trestu smrti (celý text překladu v příloze). Tento text schválil papež František a nařídil jej přeložit do dalších jazyků a vložit do všech verzí zmíněného katechismu.

Biskupové se zabývali tématem eutanazie a asistované sebevraždy, které je momentálně předmětem veřejné debaty v naší zemi. „Jsme hluboce přesvědčeni o závažnosti tématu, které se týká kohokoliv z nás, protože každý člověk je ohrožen nemocí, bolestí, opuštěností a smrtí. A také proto se k této diskusi chceme připojit i my,“ píše se mimo jiné v prohlášeníbiskupů, ve kterém varují před uvedením do našeho právního řádu institutu eutanazie a asistované sebevraždy.