Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Vodní show a Svatojánké Navalis

Vodní show a Svatojánké Navalis

Kardinál Dominik Duka převzal záštitu nad obnovenými barokními slavnostmi Navalis, které se konají vždy v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého. Navalis odstartovala mše svatá v katedrále, celebrovaná kardinálem Dukou. Slavnost pokračovala procesím několikatisícového davu na Karlův most a večerním barokním koncertem na hladině Vltavy.

16. května 2013
Arcibiskup v médiích

Slavnosti zahájila mše ve Svatovítské katedrále celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou (Kázání si můžete poslechnout zde). Po mši se účastníci bohoslužby chopili nosítek s atributy světce a za zpěvu písní ke sv. Janu Nepomuckému se vydali Svatojánským procesím až na Karlův most. K průvodu se přidali zástupci nejrůznějších spolků, občanských sdružení a řádů – namátkou Junáci, řád Sv. Huberta, řád sv. Lazara Jeruzalemského, řád Maltézské pomoci a několik tisíců poutníků. Oproti předchozím létům se návštěvníci mohli těšit na jednu novinku: relikviář s ostatky sv. Jana Nepomuckého, v procesí nesený diecézním konzervátorem P. Vladimírem Kelnarem.

 

Procesí vs. turisti

Procesí muselo na své cestě překonat nejedny obtíže. Malá strana a Karlův most totiž patří k jedněm z nejnavštěvovanějších turistických lokalit v Praze. Stejně tak bylo zapotřebí zajistit plynulý přechod několikatisícového zástupu přes silnice. Procesí se poprvé zastavilo až na Karlově mostu. Nynější generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík tu u sochy sv. Jana Nepomuckého pronesl modlitbu za svého předchůdce v úřadě. K připomenutí jeho osudu pak přečetl i úryvky ze stížnosti arcibiskupa Jana z Jenštejna papeži Bonifácovi IX. Tehdejší pražský arcibiskup si v nich stěžoval na způsob, jakým služebníci krále Václava IV. naložili s jeho generálním vikářem Janem Nepomuckým.

 

Při další zastávce u místa označené mosaznou mřížkou, která podle tradice značí místo, ze kterého byl Jan Nepomucký svržen, pak kardinál Duka vhodil do řeky Vltavy květinu v symbolických barvách českého státu a ostrostřelci pak pětinásobnou slavnostní salvou odstartovali regatu dračích lodí. Procesí skončilo na Křižovnickém náměstí v kostele sv. Františka z Assisi, kde kardinál Duka pronesl závěrečné požehnání.

 

Vodní show

Slavnost vyvrcholila barokním koncertem přímo z plovoucího pontonu na hladině Vltavy interpretací  svatojánských vodních skladeb od Šimona Brixiho, jeho syna Františka Xavera Brixiho a Gunthera Jacoba a následnou  ohňovou show. Skladby nastudoval soubor Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga.

 

 Pouť ke sv. Janu Nepomuckému skončila o den později bohoslužbou v kostele sv. Tomáše. Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou oslavou v zahraničí pravděpodobně nejznámějšího českého sv. Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. Konají se vždy v předvečer jeho svátku - 15. května. V barokní době patřila tato slavnost k největším a nejvelkolepějším oslavám, a kult sv. Jana Nepomuckého tehdy téměř vytlačil z povědomí národa sv. Václava. Sjížděli se na ni poutníci, aby uctili památku sv. Jana Nepomuckého, ale také aby vyslechli hudbu provozovanou z vodní hladiny Vltavy a zhlédli ohňové show. Na tradici barokních slavností se navázalo v roce 2009 obnovenými Svatojánskými slavnostmi. Záštitu nad akcí akci převzala předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, arcibiskup pražský a primas český, kardinál Domink Duka, primátor hl. m. Prahy MUDr. Bohuslav Svoboda a starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

(jne)