Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Vyzvednutí ostatků blahoslaveného Libralia

Kardinál Duka inicioval vyzvednutí ostatků

V českobudějovickém kostele Obětování Panny Marie 26. června byly z iniciativy kardinála Duky vyzdviženy pravděpodobné ostatky blahoslaveného Jindřicha Libraria, zpovědníka českého krále Přemysla Otakara II. 

27. června 2019
Arcibiskup v médiích

 

V klášterním kostele Obětování Panny Marie na českobudějovickém Piaristickém náměstí se v jedné z gotických zdí podařilo letos 30. ledna detekovat a potvrdit dutinu zaklenutou lomeným obloukem s patrnými nápisy na stěnách. V dutém prostoru byla patrná dřevěná schrána a písemnosti.

Zmíněnou schránu s ostatky 26. června odborně vyjmuli archeologové k dalšímu ohledání. Vyzdvižení ostatků se zúčastnil český primas arcibiskup Dominik Duka OP. Na základě jeho informace byl iniciován předchozí nedestruktivní archeologický a statický průzkum. Schránu po vyjmutí otevřel a předal odborníkům z muzea k ohledání a identifikaci nálezu. Spolu s diecézním biskupem Vlastimilem Kročilem poté pravděpodobné ostatky blahoslaveného Jindřicha Librariauložili do nově zhotoveného relikviáře, který umístili k oltáři sv. Vojtěcha a památku bl. Libraria uctili modlitbou.

Z dutiny ve zdi vyzvedli archeologové kromě schrány s ostatky také seznam dělníků z renovace kláštera v roce 1893, noviny Národní politika z téhož roku a básnickou sbírku Jaroslava Vrchlického. 

„Je to velice významný objev pro město, protože pokud se potvrdí, že ten materiál můžeme datovat do 13. století, můžeme s největší pravděpodobností počítat s tím, že se jedná o Jindřicha Libraria,“ řekla archeoložka z Jihočeského muzea Zuzana Thomová. Všechny nalezené předměty budou archeologové restaurovat.

Pro arcibiskupa Dominika Duku znamená nalezení a vyzvednutí ostatků dominikána bl. Libraria sváteční okamžik. S jeho existencí se před mnoha lety seznámil při četbě historie české provincie řádu dominikánů od prof. Zdeňka Kalisty. 

„Pokoušel jsem se objevit, co je objevitelné. Jak víme, kroniky a historické texty jsou ohledně této postavy velmi skoupé. Zásluhu má také doktor Jan Kotous a další, kteří nebrali moje svědectví jako pouhou fámu. Byly tak provedeny výzkumy a nyní jsme zde. Je to důkaz o vztahu českých dominikánů k naší historii, protože 13. století bylo dobou největšího rozkvětu. Rovněž do jisté míry vyjadřuje postavení církve a její úkol v historii země,“ uvedl kardinál Duka.

Uložení na oltář sv. Vojtěcha, druhého pražského arcibiskupa a muže evropského významu, který se podílel na vytváření mapy Evropy druhého tisíciletí, znamená podle Dominika Duky poctu ve stínu muže, který se rovněž zapsal do dějin naší země a ukázal na tehdejší duchovní rozměry.

„Můžeme si opravit některé znalosti z historie křesťanství, které se prakticky nikdy, až na výjimky, nešířilo ohněm a mečem. Normální však byla cesta opravdového hlásání spojeného s kulturou a s civilizací našich zemí. To je důvodem k dnešnímu uctění památky muže, jehož drobné tělesné pozůstatky ukazují, že i když tělo odejde, duch pokračuje ve své činnosti a významu,“ dodal.

Nalezením ostatků bádání nekončí
Po identifikaci nálezu si jednotlivé nalezené artefakty převzali k dalšímu zkoumání příslušní odborníci z Jihočeského muzea (restaurátor, antropolog, archivář), kteří rovněž odebrali vzorek k potvrzení stáří ostatků. Po skončení výzkumu budou ostatky Jindřicha Libraria, který byl přímým účastníkem a významně přispěl k založení města České Budějovice, trvale pietně uloženy v klášterním kostele Obětování Panny Marie. V další fázi se plánuje otevření nalezeného prostoru a průzkum nástěnných maleb.

„Ostatky jsme dnes uložili do nového dřevěného relikviáře, který jsme umístili na boční oltář biskupa a světce sv. Vojtěcha. Tím samozřejmě celá dnešní akce nekončí. Objevením ostatků blahoslaveného Jindřicha Libraria se před námi otevírá ohromný horizont toho, jaká byla naše minulost, minulost tohoto kláštera i města a to je důležité pro každého z nás. Máme před sebou tedy nejen nové uložení ostatků tohoto blahoslaveného, ale také otevření niky, ve které byly uloženy,“ uvedl k dalším plánům Zdeněk Mareš, děkan katedrální kapituly u sv. Mikuláše, pod jehož duchovní správu patří také kostel Obětování Panny Marie. V průběhu několika dalších měsíců podle něj dojde k rozhodnutí o restaurování niky. Následovat by také mohlo vědecké sympozium o osobnosti a významu osobnosti blahoslaveného Libraria.

Zdroj: www.bcb.cz

 

 

Další odkazy:
Reportáž České televize
BIO bl. Libraria