Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

XXVIII. Světový den nemocných

XXVIII. Světový den nemocných

Světový den nemocných byl vyhlášen papežem Janem Pavlem II. v roce 1993 a připadá na svátek Panny Marie Lurdské 11. února. Tento den nám má připomínat, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou nemocní a trpí, a vyjádřit solidaritu s nimi.

9. února 2020
Arcibiskup v médiích

 

Papež František napsal k tomuto významnému dni poselství, které má motto: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“ (Mt 11,28). Ústřední myšlenkou tohoto poselství je: Podstatné jméno „člověk“ předchází přídavnému jménu „nemocný“.

Jako každoročně u příležitosti Světového dne nemocných je pozornost biskupů jednotlivých českých a moravských diecézí upřena na návštěvu jednotlivých nemocnic zaměřenou na prohloubení vzájemné spolupráce. V jednotlivých nemocnicích budou sloužit mši svatou především za nemocné, lékaře, zdravotní sestry a ostatní zdravotnický personál.

Kardinál Dominik Duka tak 11. února ve 14.00 hodin navštíví Nemocnici svaté Alžběty v Praze Na Slupi, kde bude slavit mši svatou za nemocné a ošetřující personál.

Biskup Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský, bude slavit ten samý den mši svatou v 10.00 hodin v nemocnici Na Bulovce v Praze.

V olomoucké arcidiecézi bude slavení mše svaté předsedat biskup Josef Nuzík, pomocný biskup, dne 12. února ve 14.00 hodin v nemocnici ve Vsetíně a ten samý den v 18.00 hodin kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci. Po jejím skončení bude dominikán otec Antonín Krasucki mít přednášku pro lékaře a zdravotníky na téma: „Udělování svátosti pomazání nemocných během hospitalizace v nemocnici.“ O týden později pak biskup Josef zavítá do Fakultní nemocnice Olomouc, kde se pozdraví s členy managementu, a poté navštíví pacienty na vybraných odděleních.

V plzeňské diecézi se setká sídelní biskup Tomáš Holub s vedením nemocnice, lékaři, personálem a hlavně pacienty na těchto místech: 11. února ve Fakultní nemocnici Plzeň a 14. února v Karlovarské krajská nemocnici. Emeritní biskup František Radkovský pak 18. února navštíví nemocnici v Chebu. Kromě toho, jak je v Plzni zvykem již  od r. 2000, proběhne v sále Biskupství plzeňského 15. února setkání nemocných a zdravotně postižených. Ve 14 hodin bude slavena mše svatá za nemocné, při které je opět možnost přijmout Svátost pomazání nemocných. Toto setkání pak končí neformálním posezením, rozhovory a občerstvením.

V litoměřické diecézi bude 11. února v 16.00 hodin slavit mši svatou biskup Jan Baxant v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích na poděkování za 19 let fungování hospice a po mši navštíví některé nemocné.

Biskup královéhradecké diecéze Jan Vokál bude slavit mši svatou 11. února v 15.45 hodin ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové v budově onkologického pavilonu. Po jejím skončení proběhne setkání se zaměstnanci nemocnice, na kterém mj. vystoupí ředitelka Perinatálního hospicu Dítě v srdci Alena Peremská.