Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Zaměstnanci pražského arcibiskpství poblahopřáli kardinálu Dukovi k narozeninám

Zaměstnanci pražského arcibiskpství poblahopřáli kardinálu Dukovi k narozeninám

Kardinál Dominik Duka oslaví 26. dubna 2013 jubilejní sedmdesáté narozeniny. V úterý ráno, na svátek sv. Vojtěcha se setkal se pracovníky pražského arcibiskupství – aby se s nimi pozdravil a převzal slavnostní blahopřání.

23. dubna 2013
Arcibiskup v médiích

Kardinál Dominik Duka se setkal se zaměstnanci po pravidelné ranní mši svaté v arcibiskupské kapli sv. Jana Křtitele. V předsálí na něj čekalo několik desítek zaměstnanců s květinami, narozeninovým dortem a drobným pohoštěním. Dominik Duka zaměstnancům za milé překvapení poděkoval a vzpomenul svatého Vojtěcha, kterého si dnes připomínáme. „Svatý Vojtěch se ve svém životě hlásil k hodnotám, kterým věřil i přes to, že byl nakonec vyhnán ze země. A tak buďme rádi, že my nemusíme nikam utíkat, ale můžeme se tu společně snažit o nějaké společné dílo“, poděkoval kardinál zaměstnancům arcibiskupství za jejich obětavou práci. „Mysleme ale také na to, aby náš život nebyla jenom práce, ale abychom měli čas reflektovat naše aktivity, přátelství a to co nám dělá radost“ vybídl na závěr své děkovné promluvy pan kardinál shromážděné gratulanty, aby se v životě neohlíželi jenom za svými pracovními povinnostmi.

 

Generální vikář pražského arcibiskupství Mons. Michael Slavík poté kardinálu Dukovi předal za všechny zaměstnance společný dar – ročníkový koňak z roku narození Dominika Duky (1943), který byl v průběhu zrání doplňován stejným ročníkem, aby si zachoval na své ryzosti; dalším darem pak byla meteostanice, aby mohl pan kardinál v budoucnu lépe předpovídat příchod jarních dnů. Kardinál si poté se zaměstnanci symbolicky připil na zdraví, vyjádřil naději, že mu bude nová meteostanice předpovídat jenom „samé hezké slunné dny a žádnou nepohodu“ a obešel shromážděné zaměstnance, aby se s nimi osobně pozdravil.

 

„Popřála bych mu hodně trpělivosti, optimismu, aby dokázal vidět mezi negativními zprávami, kterým musí čelit, i kousek dobrého a aby dokázal i nadále ukazovat lidem, co je podstatné a že je má rád“, popřála panu kardinálovi kancléřka pražského arcibiskupství paní Marie Kolářová. Přání všech zaměstnanců pak nejlépe vyjádřila dlouholetá pracovnice arcibiskupství paní Bláhová: „Mám pana kardinála ráda, přeji mu hodně pomoci, síly a Pán Bůh ho chraň!“

(jne)