Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

K organizaci Likvidace lepry

K organizaci Likvidace lepry

V Katolickém týdeníku 6/2021 vyšla mimořádná příloha věnovaná organizaci zřizované Arcibiskupstvím pražským, Likvidace lepry o.s.

7. února 2021
Články

 

Našim světem poslední rok hýbe epidemie malého smrtícího viru, původem odněkud z Číny. Přes všechna způsobená negativa nám tento mikroorganismus připomíná, jak jsme jako lidstvo zranitelné. Nemoci nás doprovázely odjakživa, a jinak tomu nebude ani přes pokrok dosažený díky rozvoji dostupné zdravotní péče, vynálezu penicilínu a celoplošného očkování. Na našem kontinentě se díky pokroku v medicíně s některými nemocemi setkáme už v podstatě jenom v literatuře. Přesto však denně mrzačí a zabíjejí stovky lidí. Jednou z takových nemocí, v Bibli často zmiňované, je malomocenství, známé také jako lepra.

Jazyk Bible nám na příkladu malomocenství ukazuje sílu Božího milosrdenství: očištění, odpuštění a obrácení. Usmíření s Bohem přináší trpícím touto nemocí nový rozměr svobody, skutečné uzdravení. Proto byl také Kristus prvotní církví nazýván jako „jediný lékař“. Z Matoušova evangelia známe příběh malomocného, který prosí Krista o pomoc. Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist“ (Mk 1,4n). Milosrdenství je také silou, která přiměje sv. Františka z Assisi seskočit z koně a obejmout malomocného, byť v něm zprvu vzbuzoval odpor. Záhy si uvědomil, že Boží lásku zažije jen natolik, nakolik jí bude schopen on sám k těm nejposlednějším. V moderní historii nám pak podobný příběh svým příkladem připomíná sv. Matka Tereza z Kalkaty, na kterou se v budoucnu bude bezpochyby vzpomínat jako na jednu z největších žen 20 století.

Chtěl bych vás všechny čtenáře Katolického týdeníku na příkladu zmíněných světců vyzvat – nebuďme lhostejní k utrpení druhých, jednejme v duchu Kristových slov: cokoliv jste učinili jednomu z mých bratří, mně jste učinili. Díky organizaci Likvidace lepry, založené v roce 1992 Jiřím Holým můžeme projevit náš křesťanský soucit v praxi. Že i přes epidemii koronaviru nejsme slepí k těm, kteří v Brazílii, Střední Africe a Indii trpí nemocí, na kterou jsme my v Evropě již téměř zapomněli.

+ Dominik kardinála Duka

Vyšlo jako úvodník speciální přílohy Katolického týdeníku 5/2021 k výročí organizace Likvidace Lepry