Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Dokumenty

Pastýřský list

Přinášíme text Pastýřského listu kardinála Dominika Duky, který se v kostelích pražské arcidiecéze četl o 13. neděli v mezidobí 26. června 2022.

Dokumenty 26. června 2022 více

Velikonoční přání od patriarchy Karekina II.

Arménský patriarcha Karekin II. zasílá kardinálu Dukovi přání k požehnanému prožití velikonočního času 2021. Pražský arcibiskup se o situaci arménské komunity ve světě dlouhodobě zajímá.

Dokumenty 6. dubna 2021 více

Přání papeže Františka k svátku sv. Dominika

Papež František a kardinál Pietro Parolin při příležitosti svátku sv. Dominika 4. srpna 2019 zasílají kardinálu Dukovi blahopřání. Dominik je původně řádové jméno, která od počátk 90. let přijal původně Jaroslav Duka i za své civilní.

Dokumenty 8. srpna 2019 více

Kázání Bohumila Staška z roku 1939

Video

V roce 1939 pronesl Mons. Stašek při pouti ke sv. Vavřincovi kázání, které mu vyneslo uvěznění v koncentračním táboře.

Dokumenty 1. srpna 2019 více

Děkovný dopis kardinála Dolana

Newyorský arcibiskup Timotky kardinála Dolan zasílá kardinálu Dukovi děkovný dopis za vystoupení chlapeckého sboru Boni Pueri v newyorské katedrále sv. Patricka1 května 2019.

Dokumenty 6. června 2019 více

Žádost o novelizaci Trestního zákoníku

Kardinál Dominik Duka v reakci na situaci ohledně sexuálního zneužívání nezletilých zasílá premiéru ČR žádost o novelizaci Trestního zákoníku.

Dokumenty 15. března 2019 více

Text promluvy kard. Luise Antonia Tagleho

Na setkání předsedů biskupských konferencí nad tématem sexuálního zneužívání nezletilých zazněl i příspěvek kardinále Tagleho, který který se ve svém textu opírá i citace z díla preláta Jeho Svatosti, Mons. Tomáše Halíka.

Dokumenty 22. února 2019 více

Kázání P. Raffina z Katedrály

Kázání Mons. Pierre Raffina, OP z bohoslužby 14. října 2018 v KAtedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Dokumenty 16. října 2018 více

Přání z Vatikánu kardinálu Dukovi ke svátku

Papež František a státní sekretář kardinál Parolin zaslali kardinálu Dukovi 8. srpna 2018 ke svátku sv. Dominika blahopřejný telegram.

Dokumenty 10. srpna 2018 více

Odpověď tureckému velvyslanci Ahmetu Necati Bigalımu

V  reakci na slova papeže Františka vyzval kardinál Duka dne 9. června 2016 české politiky, aby se zřetelně vyjádřili otázce tzv. arménské genocidy. V odpovědi na stížnost tureckého velvyslance kardinál Duka k dialogu mezi tureckou a arménskou stranou.

Dokumenty 29. června 2016 více

Triduum Dominicain

Dominikáni při příležitosti oslav 800. existence jejich řádu vydali brožuru Triduum Dominicain.

Dokumenty 10. února 2016 více

Poselství papeže Františka kardinálu Dukovi

K příležitosti ekumenického festivalu křesťanství Dnům víry, které v Praze proběhnou ve dnech 29. května až 6. června 2015 zasílá papež František prostřednictvím pražské nunciatury dopis kardinálu Dukovi s pozdravem a přáním vydařené akce.

Dokumenty 28. května 2015 více

Závěrečná deklarace ze semináře Evropa-LA

Arcibiskupství pražské pod záštitou kardinála Duky pořádalo ve dnech 21.-23. září ve spolupráci s Instituto de Estudios Social Christianos z Limy konferenci o sociálním učení církve. Závěrečná deklarace je k dispozici níže.

Dokumenty 23. září 2014 více

Kázání biskupa Dr. Gerharda Feigeho v Katedrále

V neděli 15. června proběhly oslavy 670. výročí položení základního kamene pražské Katedrály. Na mši svaté celebroval a kázal magdeburský biskup Gerhard Feige.

Dokumenty 16. června 2014 více

Dopis papeže Františka kněžím

Fotografie

Papež František vyzval 25. května při své návštěvě ve Svaté zemi prezidenta Šimona Perése a Mahmúda Abbáse. Papež František žádá všechny věřící, řeholníky, kněze a biskupy, aby se k jeho úmyslu prostřednictvím modlitby dne 8. června připojili.

Dokumenty 6. června 2014 více

Ateista: Nepředstavitelný Bůh je možný

Kardinál Duka v reakci na polemiku vyvolanou oceněním kněze Tomáše Halíka Templetonovou cenou a návštěvou amerického fyzika L. M. Krausse upozorňuje na text, publikovaný v německém magazínu Christ in der Gegenwart.

Dokumenty 2. června 2014 více

Společné prohlášení ČBK, ERC, ŽNO po jednání ČSSD.

Zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí se po jednání se zástupci České strany sociálně demokratické shodli na společném prohlášení, které formuluje jejich postoj o požadavku ČSSD na redukci rozsahu majetkového narovnání mezi státem a církvemi.

Dokumenty 22. listopadu 2013 více

Gratulace papeže Františka ke svátku sv. Dominika

Fotografie

Dominik Duka oslavil ve čtvrtek 8. srpna svátek svatého Dominika, jehož jméno přijal při vstupu do Dominikánkého řádu. Ke gratulacím se připojil i papež František a státní sekretář Vatikánu Bertone a substitut Beccio.

 

 

Dokumenty 12. srpna 2013 více

Církev pomáhá při povodních

Fotografie

V předchozích několika dnes zasáhly celé území České republiky ničivé povodně. Kardinál Dominik Duka se v pondělí sešel se zástupci Charity, aby s nimi probral možnosti katolické církve při pomoci s následky vodního živlu. Při této příležitosti Charitě předal za Arcibiskupství pražské půl milionu korun. Charitě se  tak za jeden den podařilo získat téměř 5 milionů, které použije přímo ve prospěch nejvíce postižených.

Dokumenty 4. června 2013 více

Řeč předsedkyně Poslanecké sněmovny na vernisáži výstavy v Římě

Na Univerzitě Sv. Kříže v Římě byla 26. listopadu 2012 otevřena výstava "Diktatura versus naděje". Svůj projev přednesla také předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová.

Dokumenty 7. prosince 2012 více

Projev předsedy Akademie věd na vernisáži výstavy v Římě

Na Univerzitě Sv. Kříže v Římě byla 26. listopadu 2012 otevřena výstava "Diktatura versus naděje". Svůj projev přednesl také předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš.

Dokumenty 7. prosince 2012 více

Projev rektora Univerzity Karlovy na Den boje za svobodu a demokracii

U příležitosti oslavy státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii se 17. listopadu 2012 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konala hodin ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů. Svůj projev přednesl také rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl.

Dokumenty 27. listopadu 2012 více

Projev Naděždy Kavalírové na Den boje za svobodu a demokracii

U příležitosti oslavy státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii se 17. listopadu 2012 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konala hodin ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů. Svůj projev přednesla také předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Naděžda Kavalírová.

Dokumenty 27. listopadu 2012 více

Přípitek kardinála Bertoneho

Při obědě s předsedou vlády ČR Petrem Nečasem připomněl kardinál Tarcisio Bertone plody apoštolské cesty papeže Benedikta XVI. do České republiky. Tato cesta, jak řekl, uvedla v život mezinárodní iniciativu „Nádvoří národů“ a Papežská rada pro kulturu připravuje ve spolupráci s ministerstvem kultury setkání v Praze v roce 2013.

Dokumenty 1. června 2012 více

Projev předsedkyně Sněmovny Miroslavy Němcové při bohoslužbě kardinála Duky

V sobotu 25. února 2012 se předsedkyně Poslanecké sněmovny M. Němcová zúčastnila slavnostní bohoslužby za církev a papeže Benedikta XVI, kterou sloužil kardinál Dominik Duka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Po ukončení bohoslužby přednesla předsedkyně Miroslava Němcová svůj projev.

Dokumenty 29. února 2012 více

Řeč kardinála Vlka při bohoslužbě kardinála Duky

Při příležitosti svého jmenování kardinálem v sobotu 25. února 2012 celebroval v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP mši svatou za církev. Na jejím začátku ho oslovil jeho předchůdce kardinál Miloslav Vlk.

Dokumenty 25. února 2012 více

Blahopřejný dopis prezidenta Václava Klause ke jmenování kardinálem

Při příležitosti udělení odznaků kardinálské hodnosti papežem Benediktem XVI. v Římě 18. února 2012 zaslal prezident republiky Václav Klaus kardinálu Dominiku Dukovi OP blahopřejný dopis.

Dokumenty 24. února 2012 více

Modlitba za vlast u sv. Václava v chrámu sv. Petra v Římě

V neděli 19. února poté, co kardinál Dominik Duka spolu s dalšími nově jmenovanými kardinály sloužil s papežem Benediktem XVI. mši svatou v bazilice sv. Petra, pomodlil se ve svatopetrské bazilice s přítomnými poutníky u národního oltáře sv. Václava.

Dokumenty 22. února 2012 více

Dopis magistra řádu k udělení čestného doktorátu

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP převzal 15. listopadu 2010 na univerzitě ve švýcarském Fribourgu čestný doktorát. Laudatio pronesl prof. Mariano Delgado, děkan Teologické fakulty Freiburské univerzity. Blahopřejný dopis zaslal magistr řádu dominikánů br. Bruno Cadoré OP.

Dokumenty 24. března 2011 více

Dekret frýburské univerzity o čestném doktorátu

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP převzal 15. listopadu 2010 na univerzitě ve švýcarském Fribourgu čestný doktorát. Laudatio pronesl prof. Mariano Delgado, děkan Teologické fakulty Freiburské univerzity.

Dokumenty 25. února 2011 více

Text slavnostního prohlášení o společné péči o katedrálu

Arcibiskup pražský Dominik Duka a prezident republiky Václav Klaus podepsali v pondělí 24. května 2010 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostní prohlášení o úpravě vzájemných vztahů při péči o katedrálu.

Dokumenty 3. června 2010 více