Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Blahopřejný dopis prezidenta Václava Klause ke jmenování kardinálem

Při příležitosti udělení odznaků kardinálské hodnosti papežem Benediktem XVI. v Římě 18. února 2012 zaslal prezident republiky Václav Klaus kardinálu Dominiku Dukovi OP blahopřejný dopis.

24. února 2012
Dokumenty

Vážený pane kardinále,

dovolte, abych Vám po oficiálním převzetí odznaků kardinálské hodností z rukou papeže Benedikta XVI. ještě jednou poblahopřál ke jmenování do vysoké a významné funkce římsko-katolické církve. Rozhodnutí papeže vnímám jako důležitý krok, který naznačuje jeho postoj k nynějšímu i budoucímu směřování vývoje církve. Toto jeho rozhodnutí vnímám také jako potvrzení významu přínosu českých katolíků k úsilí církve o hájení základních křesťanských hodnot v dnešním světě.

V České republice patříte k důležitým představitelům veřejného života, jejichž hlas je dobře slyšet, jejichž hlas je nepostradatelný v diskuzi nad tématy, které se týkají naší společnosti. Lidé Vás v této roli pozitivně vnímali jako biskupa královéhradeckého a dnes se k Vám stejným způsobem obracejí jako k arcibiskupovi pražskému.

Jako kardinál a pražský arcibiskup navazujete na řadu svých předchůdců, kteří patřili k vynikajícím osobnostem své doby a jejichž jména se stala součástí naší národní historie. Vědomí kontinuity a dějinné zodpovědnosti by mělo patřit k veřejnému působení a mělo by také být součástí obecného chápání a náhledu veřejnosti. Vím, že právě Vy jste si toho dobře vědom.

Do úkolů a práce, které Vás nyní jako kardinála očekávají, Vám přeji mnoho úspěchů a pevné vůle.

Václav Klaus

Dopis prezidenta Klause