Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Články

Příspěvek do sborníku o J. J. Rücklovi

V Praze dne 8. února 2021 se v Arcibiskupském paláci konala konference k připomenutí života a díla diplomata J. J. Rückla. V návaznosti byl vydán sborník, do kterého přispěl i kardinál Duka.

Články 24. června 2021 více

Přání Václavu Klausovi k osmdesátinám

V časopise Xantypa č. 06/2021 vyšel gratulační text Dominika kardinála Duky prezidentu Václavu Klausovi k jeho osmdesátým narozeninám, které oslavil 19. června 2021.

Články 19. června 2021 více

O mariánském sloupu pro časopis Dialog a Evropa XXI.

V časopise Dialog Evropa XXI. 1–4/ 2020 vychází zamyšlení kardinála Duka nad významem mariánských sloupů v evropské kultuře.

Články 15. června 2021 více

Vzpomínka na maminku

V souvislosti s Dnem matek, který si letos připomínáme 9. května 2021, jsme požádali o vzpomínku kardinála Dominika Duku.

Články 9. května 2021 více

Vzpomínka na Ivana Miloše Havla

Dominik Kardinál Duka v reakci na úmrtí Ivana Miloše Havla v neděli 25. dubna 2021 zasílá kondolenci rodině Ivana Havla a přidává krátkou vzpomínku na vzájemnou spolupráci.

Články 27. dubna 2021 více

Velikonoční úvaha pro Deník

V úvaze pro Deník Bohemia se kardinál Duka zamýšlí nad dávnou tradicí Mojžíšovských a Jozuových Velikonoc.

Články 3. dubna 2021 více

30 let Visegrádu a dědictví sv. Vojtěcha

Při příležitosti třiceti let od založení Visegradké skupiny se kardinál Dominik Duka v článku pro Lidové noviny zamýšlí nad formováním Střední Evropy a roli sv. Vojtěcha k formování území.

Články 15. února 2021 více

K organizaci Likvidace lepry

V Katolickém týdeníku 6/2021 vyšla mimořádná příloha věnovaná organizaci zřizované Arcibiskupstvím pražským, Likvidace lepry o.s.

Články 7. února 2021 více

Úvaha nad výročím premonstrátského řádu

Video

Řád premonstrátských řeholních kanovníků působících na našem území zahájil na Strahově 29. listopadu 2020 oslavy jubilejních 900 let od svého založení. Kardinál Duka k tomu výročí publikuje úvahu nad úlohou řádu v dnešním světě.

Články 10. prosince 2020 více

Text k 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého

V květnu roku 2021 si budeme přípomínat 300. výročí od úspěšného završení procesu beatifikace pražského kanovníka a generálního vikáře, Jana Nepomuckého. Kardinál Duka přispívá k jubilejním oslavám svým textem.

Články 9. prosince 2020 více

Listopadové přemítání, 17. listopad 1989, 31 let „po té“

V den Boje za svobodu a demokracii, 17. listopadu 2020, se kardinál Duka ohlédl za událostmi před 31 lety.

Články 17. listopadu 2020 více

K výročí Varšavského povstání

Při příležitosti 76 let od krvavého potlačení Varšavského povstání publikuje kardinál Duka svou úvahu nad polskou identitou.

Články 15. října 2020 více

Svatováclavské zamyšlení na Koňském trhu

Kardinál Dominik Duka publikoval při příležitosti Národní svatováclavské pouti 2020 v Katolickém týdeníku č. 2020/40 a Konzervativních novinách zamyšlení o českých dějinách, Mariánském sloupu a svatováclavském pomníku.

Články 28. září 2020 více

Nad Mariánským sloupem pro Katolický týdeník

Při příležitosti slavnostního požehnání obnoveného Mariánského sloupu 15. srpna 2020 vyšla v Katolickém týdeníku číslo 2020/33 mimořádná příloha s esejí kardinála Dominika Duky.

Články 15. srpna 2020 více

Předmluva ke knize o kostelích Domažlicka

Předmluva ke knize - Cestami poutníků aneb kostely, kostelíky a kaple okresu Domažlice autora Zdeňka Procházky. 

Články 23. července 2020 více

K Národní svatováclavské pouti

Na stránkách Katolického týdeníku č. 39 ze dne 20. září 2016 se kardinál Duka zamýšlí nad poselstvím národního patrona sv. Václava.

Články 24. září 2016 více

Novoroční zamyšlení českého primase

Do Nového roku vstoupíme s mladými lidmi, kteří přijeli do Prahy na setkání s komunitou z Taizé, píše kardinál Duka v novoročním zamyšlení pro přílohu Katolického týdeníku Perspektivy

Články 2. ledna 2015 více

Dospělí, čtěte

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP napsal pro MF Dnes článek k Vánocům, který vyšel 22. prosince 2012.

Články 23. prosince 2012 více

Ta vánoční vězeňská noc byla krásná

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zavzpomínal pro vánoční Magazín Dnes, který vyšel 29. listopadu 2012, na své Vánoce prožité ve věznici na Borech.

Články 13. prosince 2012 více

Překlad pěti knih Mojžíšových současným rabínem

V těchto dnech vychází v nakladatelství Sefer hebrejsko-české vydání Chamiša chumšej Tora – Pěti knih Mojžíšových, které přináší úplný hebrejský text tohoto základního textu judaismu spolu s paralelně tištěným českým překladem, který v letech 1998–2012 vytvořil vrchní zemský a pražský rabín Efraim Sidon. Výsledek jeho práce kladně hodnotí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Články 19. června 2012 více

Ne bohatství, ale zdroj pro financování dobrých věcí

Bývám znovu a znovu dotazován na otázky spojené s majetkovým narovnáním mezi státem a církvemi. Dovolte tedy, abych se i tímto způsobem pokusil formulovat argumenty, které by měly odpovídat na pochybnosti, jež se snad víc z neznalosti než ze zlé vůle stále objevují.

Články 13. června 2012 více

3,9 milionu pokřtěných katolíků

Článek, jehož celý název je „3,9 milionu pokřtěných katolíků a 1,1 praktikujících se smyslem pro občanskou povinnost“, napsal pražský arcibiskup Dominik Duka OP první lednové vydání Katolického týdeníku.

Články 6. ledna 2012 více

Betlémská noc

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP napsal pro MF Dnes článek k Vánocům, který vyšel 23. prosince 2011.

Články 28. prosince 2011 více

Vzpomínka na Václava Havla

Na žádost MF Dnes pražský arcibiskup Dominik Duka OP přispěl svou vzpomínkou do speciálního vydání, které vyšlo 19. prosince 2011, tedy den po smrti prezidenta Havla.

Články 21. prosince 2011 více

Svatováclavské oslavy – státní, nebo církevní svátek?

Tak jako sv. Václav není ani jen světcem ani pouze počátkem naší státnosti, není svátek sv. Václava svátkem pouze církevním, ale od jisté doby a dnes stále intenzivněji také svátkem státním. Podle arcibiskupa Duky je přirozené, že se státních oslav účastní představitelé církve a církevních představitelé státu.

Články 8. října 2011 více

Církev a stát

U příležitosti 70. narozenin prezidenta republiky prof. Václava Klause vyšel slavnostní spis s názvem „Václavu Klausovi“. Statí o vztahu církve a státu do něho přispěl také pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

Články 22. června 2011 více

Pascha Ježíše Krista

Velikonoce, které slavíme po prvním jarním úplňku, mají svou předbiblickou historii jako svátek pastýřů, kteří obětovali mládě ze svého stáda pro ochranu a zabezpečení celé nové populace. Pesachový beránek je chápán jako předobraz ukřižovaného Krista a vysvobození Izraele z Egypta jako předobraz vysvobození z moci hříchu.

Články 21. dubna 2011 více

S naším ateismem to není tak žhavé

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP napsal pro přílohu „Víkend“ deníku MF DNES článek dotýkající se otázky religiozity v České republice. Článek vyšel 29. ledna 2011.

Články 31. ledna 2011 více

Síla Vánoc

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP napsal pro deník MF Dnes článek, který vyšel 23. prosince 2010.

Články 27. prosince 2010 více

Metropolita

Co znamená titul pražských arcibiskupů „metropolita“. Jaká je jeho historie? O tomto pojmu připravila článek historička prof. Zdenka Hledíková.

Články 15. června 2010 více

Palium

Co je to palium? Jaký je jeho význam a tradice?

Články 15. června 2010 více

Esej o volbách

Pro MF Dnes napsal arcibiskup pražský před volbami úvahu na téma parlamentních voleb.

Články 3. června 2010 více