Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Překlad pěti knih Mojžíšových současným rabínem

Překlad pěti knih Mojžíšových současným rabínem

V těchto dnech vychází v nakladatelství Sefer hebrejsko-české vydání Chamiša chumšej Tora – Pěti knih Mojžíšových, které přináší úplný hebrejský text tohoto základního textu judaismu spolu s paralelně tištěným českým překladem, který v letech 1998–2012 vytvořil vrchní zemský a pražský rabín Efraim Sidon. Výsledek jeho práce kladně hodnotí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

19. června 2012
Články

České překlady Bible jsou obohaceny o nový český překlad Tóry (Pentateuchu či pěti knih Mojžíšových). Jedná se o překlad rabína Efraima Sidona, který vydalo nakladatelství Sefer. Vydání je bilinguální, tj. s hebrejským a českým textem, doplněno o pokyny pro synagogální četbu s přílohami Haftar (čteními z proroků). Čtenářům a především studujícím zájemcům, se nabízí možnost srovnání judaistické tradice překladů s křesťanskými překlady či ekumenickými překladem.

Nejedná se o první počin židovské obce ale současný překlad od překladatele, který je sám literátem a mužem pera i slova. Užití samého překladu vymezuje také práci překladatele a nedovoluje onu volnost a hravost, s kterou přeložil poetické knihy Starého zákona Viktor Fischl. Vážím si ale i odvahy a novosti tvarů tohoto překladu. Například tradičně překládané „Nezabiješ“ překládá Efraim Sidon adekvátním „Nezavraždíš“. Rovněž tak při překladu jmen využívá autentické výslovnosti. Chápu se tohoto překladu s vděčnosti a radostí. Můj díky patří také České biblické společnosti, která se o toto vydání také zasloužila.

Kardinál Dominik Duka OP