Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kázání

Pohřeb Franze Olberta

V pátek 20. ledna 2023 v Mnichově ve farnosti sv. Michaela Archanděla v Perlachu jsme se rozloučili při mši svaté a poté byl uložen na místním hřbitově bývalý generální sekretář Ackermann-gemeinde Franz Olbert, rodák ze Svitav, který s matkou, babičkou a třemi sourozenci byl vyhnán z rodného kraje na základě odsunu.

Kázání 20. ledna 2023 více

Homilie při zádušní mši sv. za emeritního papeže Benedikta XVI.

Přinášíme homilii kardinála Dominika Duky, kterou pronesl ve svatovítské katedrále ve středu 4. ledna při zádušní mši sv. za emeritního papeže Benedikta XVI.

Kázání 4. ledna 2023 více

Kázání při rekviem za kardinála Jozefa Tomka

Fotografie

Přinášíme kázání kardinála Dominika Duky, které pronesl 16. srpna 2022 v Košicích při zádušní mši svaté za kardinála Jozefa Tomka.

Kázání 16. srpna 2022 více

Homilie z Celostátního setkání mládeže

Na Celostátním setkání mládeže v Hradci Králové zazněla 13. srpna tato homilie kardinála Dominika Duky.

Kázání 13. srpna 2022 více

Kázání z Gerasu o sv. Norbertovi

Během návštěvy rakouského kláštera Geras, 6. června 2022 při Mši svaté ke cti sv. Norberta pronesl kardinál Dominik Duka toto kázání:

Kázání 6. června 2022 více

Mše svatá pro Řád sv. Jiří

V sobotu 23. dubna 2022 v pražském Týnském chrámu celebroval kardinál Dominik Duka Mši svatou pro Řád sv. Jiří – evropský řád Domu Habsbursko-Lotrinského. V promluvě řekl tato slova:

Kázání Novinky 23. dubna 2022 více

Homilie ke svátku sv. Vojtěcha

Přinášíme homilii kardinála Dominika Duky, kterou pronesl 21. dubna v břevnovském klášteře během bohoslužby připomínající 1025. výročí mučednické smrti svatého Vojtěcha, patrona pražské arcidiecéze. Bohoslužbu pořádaly země Visegrádské čtyřky.

Kázání Novinky 21. dubna 2022 více

Requiem za paní Madeleine Albrightovou

Zádušní mši svatou za zesnulou americkou političku českého původu, paní Madeleine Albrightovou, sloužil 30. 3. v 18.00 ve svatovítské katedrále kardinál Dominik Duka. Přinášíme text jeho promuvy v češtině a angličtině.

Kázání Novinky 30. března 2022 více

79. výročí Heydrichiády

Homilie J.Em. Dominika kardinála Duky OP v katedrále sv. Víta v Praze v sobotu 23.10.2021 u příležitosti 79. výročí zavraždění 249 obětí Heydrichiády ve vyhlazovacím táboře v Mauthausenu 24.10.1942.

Kázání Novinky 23. října 2021 více

Kázání ve Staré Boleslavi

Kardinál Dominik Duka pronesl 28. září při Svatováclavské pouti kázání v čerstvě zrestaurované bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi.

Kázání Novinky 28. září 2021 více

Homilie pronesená při setkání s mládeží v Košicích

Během návštěvy papeže Františka na Slovensku pronesl 14. září kardinál Dominik Duka při bohoslužbě pro mládež na stadionu Lokomotivy Košice kázání ve slovenštině.

Kázání Novinky 14. září 2021 více

Kázání ze znovuotevření sázavského areálu

Audio

Kardinál Dominik Duka dnes slavnostně požehnal obnovené farní části poutního areálu v Sázavském klášteře. Končí tam rozsáhlé opravy, trvaly více než dva roky a stály kolem 120 milionů korun.

Kázání 20. června 2021 více

Kázání z kněžského svěcení Václava Šustra

Audio

V pátek 19. června vysvětil kardinál Dominik Duka v katedrále sv. Víta Václava Šustra. Primici novokněz odsloužil v neděli 20. června ve 14.00 v kostele sv. Václava na Smíchově.

Kázání 18. června 2021 více

Kardinál ocenil sobnosti

Audio

Čtveřici osobností spjatých svým životem a dílem s pražskou arcidiecézí vyznamenal 15. června 2021 při příležitosti svátku hlavního patrona pražské katedrály sv. Víta kardinál Dominik Duka.

Arcibiskup v médiích Kázání 17. června 2021 více

Kázání z Letnic

Audio

Na Svátek seslání Ducha Svatého 23. května 2021 kázal v katedrále kardinál Dominik Duka.

Kázání 27. května 2021 více

Kázání z posvěcení Katedrály 2021

Video

Při bohoslužbě k výročí posvěcení svatovítské katedrály 12. května 2021 kázal kardinál Dominik Duka.

Kázání 24. května 2021 více

Kázání z Navalis

Video

Na svatojánských slavnostech Navalis 15. května 2021 kázal kardinál Duka.

Kázání 24. května 2021 více

Kázání z Nepomuku

Video

Při oslavách 300. let výročí blahořečení sv. Jana Napomuckého 16. května 2021 kázal při hlavní slavnostní bohoslužbě pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka.

Kázání 16. května 2021 více

Mše ke cti sv. Floriana

Video

Mši svatou ke cti sv. Floriána sloužil Dominik kardinál Duka OP, v úterý 4. května 2021 od 18:00 hodin v kostele svatého Mikuláše na Malé Straně v Praze.

Kázání 6. května 2021 více

Kázání na Boží hod velikonoční 2021

Audio

 Na Boží hod velikonoční kázal v katedrále sv. Víta kardinál Dominik Duka.

Kázání 4. dubna 2021 více

Kázání z Velkého pátku 2021

Audio

Na Velký pátek kázal v katedrále sv. Víta kardinál Dominik Duka.

Kázání 2. dubna 2021 více

Kázání z missa chrismatis

Audio

Na Zelený čtvrtek 2021 kázal dominik Duka ke shromážděným kněžím řeholníkům a řeholnicím.

Kázání 1. dubna 2021 více

Kázání na Květnou neděli 2021

Na květnou neděli 28. března 2021 kázal kardinál Dominik Duka na bohoslužbě v katedrále. Text připravil ve spolupráci s prof. Piťhou. 

Kázání 29. března 2021 více

Kázání z pohřbu P. Lízny

Audio

V pátek 12. března 2021 kázal kardinál Duka na pohřbu P. Františka Lízny, SJ, který zemřel dne 4. března 2021.

Kázání 12. března 2021 více

Kázání ze setkání řeholníků a řeholnic

Při tradičním setkání zasvěcených osob na tzv. Hromnice 2. února 2021, kázal v sobotu 6. února 2021 v Katedrále Dominik kardinál Duka, OP.

Kázání 7. února 2021 více

Kázání z půlnoční bohoslužby

Záznam kázání kardinála Duky z půlroční bohoslužby v Katedrále 24. prosince 2020.

Kázání 25. prosince 2020 více

Kázání ze mše za oběti heydrichiády

Kardinál Dominik Duka jako každý rok odsloužil 24. října 2020 v Katedrále mši za oběti Heydrichiády.

Kázání 24. října 2020 více

Kázání z velehradské pouti 2020

Na Velehradské pouti 5. července 2020 k postě sv. Cyrila a Metoděje kázal kardinál Dominik Duka.

Kázání 5. července 2020 více

Kázání z Navalis 2020

Audio

Pražský arcibiskup byl hlavním celebrantem letošních svatojánských Navalis 15. května 2020 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech.

Kázání 15. května 2020 více

Homilie k výročí konce II. světové války

Homilie Dominika kardinála Duky OP 5. května 2020 v katedrále při připomínce 75. výročí Pražského povstání a skončení druhé světové války v roce 1945.

Kázání 6. května 2020 více

Kázání z neděle Zmrtvýchvstání

Video

Videozáznam kázání kadinála Duky z Božího hodu velikonočního 12. dubna 2020.

Kázání 12. dubna 2020 více

Kázání v pondělí po Květné neděli

Přepis kázání, které kardinál Dominik Duka pronesl při ranní bohoslužbě 6. dubna 2020 v kapli pražských arcibiskupů. 

Kázání 6. dubna 2020 více

Přenos bohoslužby z arcibiskupské kaple

Na 4. neděli postní 22. března 2020 sloužil kardinál Dominik Duka bohoslužbu, přenášenou živě prostřednictvím sociálních sítí.

Kázání 23. března 2020 více

Novoroční kázání ze Staré Boleslavi

Kázání kardinála Duky z pouti do Staré Boleslavi na 1. ledna 2020 v 00.01.

Kázání 13. ledna 2020 více

Homilie na Boží hod vánoční

Na Boží hod vánoční 2020 kázal kardinál Duka při bohoslužbě v katedrále o kráse českých Vánoc, Ježíškovi a Slově.

Kázání 25. prosince 2019 více

Kázání z lužického Róžantu

Kardinál Dominik Duka navštívil 2. července hornolužické město Rosenthal bei Kamenz, česky Róžant, kde pro místní komunitu Lužických Srbů odsloužil bohoslužbu.

Kázání 9. července 2019 více

Kázání z Božího Těla 2019

Audio

Dne 20. června 2019 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha předsedal kardinál Dominik Duka slavnosti Těla a Krve Páně, na které jsme si připomněli zmaření této oslavy příslušníky Lidových milicí a členy StB v červnu 1949. 

Kázání 21. června 2019 více

Mše pro Adalbert Stiftung

Audio

Při příležitosti předání ceny sv. Vojtěcha Peteru Zajacovi převzal kardinál Dominik Duka i frangment berlínské zdi, symbolicky umístěný v Katedrále u sousoší sv. Vojtěch, Radima a Radly.

Kázání 14. června 2019 více

Kázání ze Záhřebu

 Homilie Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a primase českého v katedrále Panny Marie, sv. Štěpána a sv. Ladislava v Záhřebu dne 31. května 2019.

Kázání 31. května 2019 více

Pastýřské slovo na neděli Božího milosrdenství 2019

Na 2. neděli velikonoční 28. dubna 2019, tzv. neděli Božího milosrdenství vydává kardinál Dominik Duka pastýřský list.

Kázání 28. dubna 2019 více

Kázání při mši za papeže Františka

Kázání při mši za papeže Františka ve výročí šewsti let od jeho zvoletní, v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 21. března 2019, 17.00 hodin

 

Kázání 30. března 2019 více