Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kázání

Homilie na Bílou sobotu

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předsedal 30. března 2013 liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí.

Kázání 30. března 2013 více

Homilie na Velký pátek

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předsedal 29. března 2013 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha obřadům, při kterých jsou věřící uváděni do tajemství utrpení a smrti Ježíše Krista.

Kázání 29. března 2013 více

Homilie na Zelený čtvrtek

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP slavil 28. března 2013 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha večerní mši svatou na památku Poslední večeře Páně.

Kázání 28. března 2013 více

Středem naší pozornosti je noc

Na Květnou neděli 24. března 2013 požehnal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP palmové ratolesti v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Odtud vyšel průvod do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde se konala mše svatá celebrovaná kardinálem Dukou.

Kázání 27. března 2013 více

Kázání při oslavách sv. Ansgara v Hamburku

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštívil ve dnech 9. až 11. února 2013 arcibiskupství v Hamburku, aby se zúčastnil oslav sv. Ansgara, prvního hamburského biskupa. Týden věnovaný diskusím o víře ukončil kardinál Duka nešporami v kostele sv. Michala, při kterých se ujal služby kazatele.

Kázání 18. února 2013 více

Z žehnání obrazu Panny Marie z Guadaloupe

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehnal při mši svaté 31. ledna 2013 obraz Panny Marie z Guadaloupe, který byl umístěn v kapli sv. Barbory kostela sv. Tomáše na Malé Straně.

Kázání 4. února 2013 více

Kázání při jubileu kněžského svěcení kardinála Meisnera

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 22. prosince 2012 v Kolíně nad Rýnem zúčastnil oslav 50. výročí kněžského svěcení kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa Kolína nad Rýnem. Při mši svaté přednesl své kázání.

Kázání 22. prosince 2012 více

Homilie při rekviem za Václava Havla

V předvečer prvního výročí úmrtí prezidenta Václava Havla sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP 17. prosince 2012 rekviem v kostele sv. Anny, který nyní slouží jako duchovní místo k setkávání známé pod názvem Pražská křižovatka.

Kázání 17. prosince 2012 více

Homilie v bazilice sv. Marcellina a Petra

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v rámci své návštěvy Říma převzal 25. listopadu 2012 na slavnost Krista Krále při mši svaté svůj titulární římský kostel sv. Marcellina a Petra.

Kázání 4. prosince 2012 více

Promluva při mši svaté v Polné

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zahájil 25. srpna 2012 spolu královéhradeckým biskupem Janem Vokálem oslavy města Polná a při mši svaté otevřel také v nově zrekonstruovaném kostele Nanebevzetí Panny Marie první církevní muzeum.

Kázání 12. října 2012 více

Homilie při příležitosti 20. výročí úmrtí kardinála Tomáška

Při příležitosti 20. výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška sloužil kardinál Dominik Duka OP 4. srpna 2012 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vzpomínkovou mši svatou.

Kázání 13. srpna 2012 více

Homilie pro všesokolský slet

V rámci hlavního týdne oslav 150 let Sokola slavil 1. července 2012 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou pro účastníky sletu. Dopoledne se od 10.00 hodin rovněž zúčastnil Sletového průvodu Prahou.

Kázání 3. července 2012 více

Kázání při oslavě 7. výročí zvolení papeže Benedikta XVI.

Ve středu 27. června 2012 se v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha  konala slavnostní mše svatá u při příležitosti sedmého výročí pontifikátu papeže Benedikta XVI. Hlavním celebrantem byl apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza. Kazatelem byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Kázání 28. června 2012 více

Homilie při mši svaté v Ležákách

V rámci pietního aktu k 70. výročí vyhlazení obce Ležáky sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP 24. června 2012 u tamního muzea mši svatou.

Kázání 27. června 2012 více

Svědectví lásky bl. Gerharda Hirschfeldera

Kardinál Dominik Duka OP navštívil 3. června 2012 polskou obec Czermna (dříve Tscherbeney, česky Německá Čermná), kde v kostele sv. Bartoloměje sloužil slavnostní mši svatou u příležitosti 70. výročí mučednické smrti kaplana pražské arcidiecéze Gerharda Hirschfeldera.

Kázání 5. června 2012 více

Promluva v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého

V rámci letošních Svatojánských slavností 15. května 2012 celebroval v předvečer svátku patrona českého národa kardinál Dominik Duka OP ve svatovítské katedrále mši svatou. Poté se procesí odebralo k požehnání na Karlův most a k bohoslužbě v kostele sv. Františka z Assisi.

Kázání 16. května 2012 více

Homilie při mši svaté ke cti sv. Stanislava

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP byl 13. května 2012 hlavním celebrantem a kazatelem při mši svaté ke cti sv. Stanislava v Krakově v bazilice sv. Michaela Archanděla na Skalce, kam přišel spolu s procesím z královského Wawelu.

Kázání 15. května 2012 více

Kázání při mši svaté pro špitálníky

Ve dnech 15. a 16. března 2012 Praha hostila setkání evropských špitálníků Maltézkého řádu. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který je čestným členem řádu, pro účastníky setkání 16. března sloužil mši svatou ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Kázání 22. března 2012 více

Kázání při bohoslužbě kardinála Duky v katedrále sv. Víta

Při příležitosti svého jmenování kardinálem celebroval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v sobotu 25. února 2012 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou za církev.

Kázání 25. února 2012 více

Kázání při requiem za Václava Havla

V pátek 23. prosince 2011 se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konalo poslední rozloučení s prezidentem Václavem Havlem. Mši svatou celebroval pražský arcibiskup Dominik Duka OP spolu s českými, moravskými a zahraničními biskupy.

Kázání 23. prosince 2011 více

Promluva při rekviem za oběti heydrichiády

V neděli 30. října 2011 se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskutečnila zádušní mše za 294 zavražděných československých vlastenců - příbuzných a spolupracovníků členů paraskupin Anthropoid, Silver A a Out Distance. Mši svatou celebroval pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

Kázání 31. října 2011 více

Promluva na svátek bl. Jakuba Kerna

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP přijal pozvání, aby se 20. října 2011 v rakouském premonstrátském klášteře v Gerase zúčastnil oslav blahoslaveného Jakoba Kerna von Geras, kde v klášterní bazilice koncelebroval slavnostní mši svatou.

Kázání 26. října 2011 více

Kázání v bazilice National Shrine

V neděli 25. září 2011 byl arcibiskup Dominik Duka OP hlavním celebrantem mše svaté na počest Antonína Dvořáka v bazilice National Shrine of the Immaculate Conception ve Washingtonu. Pražský arcibiskup byl rovněž kazatelem.

Kázání 26. září 2011 více

Kázání při výročí leteckého neštěstí

Pražský arcibiskup Dominik Duka sloužil 10. dubna 2011 v kostele sv. Jiljí, kde sídlí polská farnost, mši svatou za oběti loňské letecké havárie. Zahynuli při ní nejvyšší představitelé Polska, kteří letěli uctít památku obětí Katyňského masakru při příležitosti jeho 70. výročí.

Kázání 14. dubna 2011 více

Kázání při posledním rozloučení s Vojtěchem Adamcem

V pondělí 28. března 2011 zemřel akademický sochař Vojtěch Adamec, autor mnoha významných děl, mezi nimiž vyniká např. sousoší sv. Vojtěcha a Radima v Libici. Pohřební mši svatou sloužil 4. dubna 2011 ve 12.00 hodin v kostele sv. Jiljí v Praze arcibiskup Dominik Duka OP.

Kázání 4. dubna 2011 více

Kázání při posledním rozloučení s Mons. Mádrem

V sobotu 5. března 2011 se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konalo poslední rozloučení se zesnulým Mons. Oto Mádrem. Kázání pronesl arcibiskup pražský Dominik Duka OP.

Kázání 5. března 2011 více

Homilie ke svátku sv. Tomáše Akvinského

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP celebroval 29. ledna 2011 v dominikánské bazilice St. Maria Rotunda ve Vídni mši svatou ze svátku sv. Tomáše Akvinského.

Kázání 1. února 2011 více

Ekumena není pouze církevní záležitostí

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se 24. ledna 2011 konala ve farním sboru Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech ekumenická bohoslužebná slavnost. Kazatelem byl pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

Kázání 28. ledna 2011 více

Kázání při národní poutní mši svaté v Římě

Ve dnech 9. - 11. listopadu 2010 se konala Národní pouť do Říma jako projev vděčnosti papeži Benediktu XVI. za jeho návštěvu České republiky v září roku 2009. Vyvrcholením pouti byla audience u Svatého otce v bazilice sv. Petra, kde odpoledne děkovnou mši svatou sloužil pražský arcibiskup a předseda České biskupské konference Dominik Duka OP na svátek papeže Lva Velikého.

Kázání 30. prosince 2010 více

Homilie na Karlštejně

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP slavil 29. listopadu 2010 zádušní mši svatou za Karla IV. v kapli sv. Kříže na hradě Karlštejn. Již za svého života Karel IV. ustanovil, aby na něho bylo pamatováno při bohoslužbách vždy v jeho úmrtní den. Každý rok se proto bez přerušení od 29. listopadu 1378, kdy Karel IV. zemřel, koná na Karlštejně ve výroční den císařovy smrti rekviem.

Kázání 30. listopadu 2010 více

Homilie z oslav sv. Alberta Velikého

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP celebroval 14. listopadu 2010 v předvečer svátku sv. Alberta Velikého v řezenské katedrále pontifikální mši svatou. Bohoslužba byla součástí oslav 750 let od roku, kdy papež Alexandr IV. jmenoval Alberta Velikého řezenským biskupem. Letos si připomínáme rovněž 730 let od jeho úmrtí 15. listopadu 1280.

Kázání 18. listopadu 2010 více

Kázání ve Staré Boleslavi

Na svátek sv. Václava slavil pražský arcibiskup Dominik Duka spolu s ostatními biskupy poutní mši svatou ve Staré Boleslavi.

Kázání 28. září 2010 více

Homilie na Sněžce

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se 10. srpna 2010 na svátek sv. Vavřince zúčastnil každoroční pouti na Sněžku. Spolu s ním vystoupal na nejvyšší horu ČR také prezident republiky Václav Klaus a polský prezident Bronisław Komorowski. Na vrcholu slavil pražský arcibiskup mši svatou.

Kázání 7. září 2010 více

Homilie na slavnost sv. Cyrila a Metoděje

V Den slovanských věrozvěstů 5. července 2010 na prostranství před velehradskou bazilikou celebroval mši svatou spolu s českými a moravskými biskupy, apoštolským nunciem v ČR Mons. Diegem Causero a trnavským arcibiskupem Robertem Bezákem kardinál Miloslav Vlk. V homilii k poutníkům promluvil pražský arcibiskup a předseda ČBK Mons. Dominik Duka OP.

Kázání 7. července 2010 více

Kázání při poslední rozloučení s Josefem Kouklem

V sobotu 29. května 2010 se konalo v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích poslední rozloučení se zesnulým biskupem Josefem Kouklem, který zemřel 22. 5. 2010 ve věku 83 let. Hlavním celebrantem mše sv. byl litoměřický biskup Jan Baxant. Kázání měl pražský arcibiskup Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference.

Kázání 6. června 2010 více

Kázání při oslavách arcibiskupa Otčenáška

Pražský arcibiskup Dominik Duka se spolu s dalšími osobnostmi církevního i politického života zúčastní 1. května 2010 v Hradci Králové oslav Mons. Karla Otčenáška, který nedávno oslavil 90. narozeniny a připomene si 65 let od kněžského a 60 let od biskupského svěcení.

Kázání 3. června 2010 více

Kázání při rekviem za oběti polského neštěstí

V pátek 16. dubna 2010 sloužil pražský arcibiskup Dominik Duka OP v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zádušní mši za oběti leteckého neštěstí, při kterém zahynul prezident Polské republiky Lech Kaczyński, jeho choť a další členové polské delegace.

Kázání 3. června 2010 více

Homilie v den převzetí úřadu

Nový arcibiskup pražský Dominik Duka OP pronesl v den převzetí úřadu při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha homilii, kterou zde zveřejňujeme.

Kázání 3. června 2010 více