Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Homilie na Sněžce

Homilie na Sněžce

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se 10. srpna 2010 na svátek sv. Vavřince zúčastnil každoroční pouti na Sněžku. Spolu s ním vystoupal na nejvyšší horu ČR také prezident republiky Václav Klaus a polský prezident Bronisław Komorowski. Na vrcholu slavil pražský arcibiskup mši svatou.

7. září 2010
Kázání

Po řadu let se shromažďujeme zde, na vrcholu Sněžky 10. srpna ve 12 hodin, abychom oslavili svátek svatého mučedníka jáhna Vavřince. Jistěže důvodem místa poutě je jeho kaple vystavená v době vrcholného baroka z iniciativy cisterciáckého opata Rosy z Křešova.

Toto dílo nám připomíná velikány 18. století. Především umělce, architekty, sochaře, malíře a opaty význačných klášterů, kteří tak proměňovali své kraje v krásnou zahradu, kde architektura – dílo člověka se snoubí s krásou Božího díla - s přírodou. Byla to doba, která nevytlačila člověka na okraj života přírody, jak to činí mnohé ideologie dneška, které jsou přesvědčeny, že člověk je pouze ničitel přírody a kazisvět. Tato díla krásy vyrůstají z poznané úlohy člověka, který ji přijímá s pravdivostí, zodpovědností a pokorou.

Příběh mučedníka svatého Vavřince nám dává smysl, když si připomeneme slova současníka zmíněných umělců, architektů a stavebníků 18. století Blaise Pascala. Po výstupu sem na Sněžku jim snáze porozumíme. „Člověk je pouhá třtina, to nejslabší, co chová příroda; je to však třtina myslící. Kdyby šlo o to, rozdrtit ho, nebylo by zapotřebí, aby se chápal zbraně celý vesmír; stačí ho zabít pára, kapka vody. Prostorem mě vesmír obsáhne a pohltí jako tečku; myšlenkou jej obsáhnu já!“

Tato Pascalova výpověď se opírá o paradox křesťanské víry, která vše darovala člověku, každému z nás. Pro svatého Vavřince, jako i pro Pascala člověk stál Bohu za to, aby se v Ježíši z Nazareta stal jedním z nás. Pro současníka sv. Vavřince, biskupa sv. Ireneje, je člověk slávou Boha. Proto jsou pro Vavřince jeho opuštění a chudí lidé jedinečným bohatstvím Církve. Ale i pro vás, horskou službu, záchranáře je smyslem vaší práce záchrana druhého člověka. Neptáte se kdo to je, jaké má poslání, jaké je národnosti!

Je krásné, že se zde setkáváme tři národnosti. Ač mluvíme různými jazyky, víme, co nás spojuje. Je krásné, že se zde setkáváme jako svobodní občané, jako lidé svobodní ve své víře a přesvědčení, a to za účasti představitelů našich zemí. Možná tak dnes více chápeme roli Krkonoš a Sněžky, nejen jako místa zimních sportů a turistiky, což by však nebylo možné bez patrona sv. Vavřince.

 

Sněžka dne 10. srpna 2010

+ Dominik Duka OP, arcibiskup pražský