Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

PUBLIKACE

Glosy Dominika Duky 2013 a 2014

Cyklus populárních rozhlasových glos kardinála Dominika Duky uzavřelo knižní vydání pořadu z roku 2013 a 2014.

PUBLIKACE 15. května 2015 více

Glosy Dominika Duky 2011

Publikace Glosy Dominika Duky 2011 představuje knižní vydání podnětných rozhlasových úvah pražského arcibiskupa Dominika Duky OP odvysílaných Českým rozhlasem 1 – Radiožurnál, které vyšlo při příležitosti jeho jmenování kardinálem.

PUBLIKACE 2. března 2012 více

Dominik Duka – Tradice, která je výzvou

Kniha rozhovorů pražského arcibiskupa Dominika Duky OP, dominikánského kněze a publicisty Tomasze Dostatniho a šéfredaktor přílohy Katolického týdeníku Perspektivy a překladatele z polštiny Jaroslava Šubrta se věnuje smyslu tradice a jejímu vztahu k dnešním otázkám.

PUBLIKACE 1. listopadu 2011 více

Revue Salve

Fotografie

Revue pro teologii, duchovní život a kulturu je významný český odborný časopis, zaštiťovaný českou dominikánskou provincií. Jeho dlouholetým šéfredaktorem je od roku 1997 Dominik Duka OP.

PUBLIKACE 29. června 2010 více

Jeruzalémská Bible

Špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z podnětu dominikánského řádu. Český překlad inicioval a po celou dobu práce koordinoval Dominik Duka, hlavními překladateli byli manželé Halasovi.

PUBLIKACE 15. června 2010 více

Bílá kniha církve s černou kapitolou

Dvacáté výročí pádu totality je příležitostí k ohlédnutí se zpět, k zamyšlení a hodnocení nejdelšího období svobody v našich dějinách od vzniku Československa, příležitostí k moudrému výhledu do budoucnosti, která bude jednou hodnotit naši dobu.

PUBLIKACE 14. června 2010 více

V Duchu pravdy, Rozhovor s Dominikem Dukou OP

Kniha rozhovorů Martina Leschingera s 24. královéhradeckým sídelním biskupem Dominikem Jaroslavem Dukou OP je sondou do života této osobnosti, současné společnosti, historie, církve, diecéze a v závěru dochází i na filozofování o víře a o Bohu.

PUBLIKACE 14. června 2010 více

Zápas o člověka, Nástin biblické antropologie

Studie Zápas o člověka se snaží najít odpověď na otázku, kdo je člověk. Nepojednává toto téma v celé šíři, ale zaměřuje se na pojetí člověka ve světle biblického zjevení. Po úvodu, v němž se autor dotkne dnešních antropologických přístupů, se obracíme k náboženským, filozofickým a kulturním počátkům lidstva. Srovnáním starověkých textů nacházíme následně antropologická východiska starých předbiblických a mimobiblických kultur.

PUBLIKACE 13. června 2010 více

Úvod do teologie

Učebnice stručně postihuje vývoj teologického bádání, jeho stav a metodiku na konci 20. století. Pokouší se mapovat evropsko-americký svět teologie a do tohoto kontextu vřadit také české teologické myšlení.

PUBLIKACE 12. června 2010 více

Úvod do Písma svatého Starého zákona

Kniha pojednává o inspiraci, o kánonu Písma svatého, o historii textu a podává všeobecná pravidla hermeneutiky. Zaměřuje se na problematiku jednotlivých knih a s nimi souvisejících otázek.

PUBLIKACE 12. června 2010 více

Škola vnitřní modlitby

Z našeho života se vytrácí umění rozhovoru, při kterém jde o vzájemné naslouchání. Rozhovor s Bohem, modlitba, to je naslouchání Bohu, své duši i lidem.

PUBLIKACE 11. června 2010 více