Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Úvod do teologie

Úvod do teologie

Učebnice stručně postihuje vývoj teologického bádání, jeho stav a metodiku na konci 20. století. Pokouší se mapovat evropsko-americký svět teologie a do tohoto kontextu vřadit také české teologické myšlení.

12. června 2010
PUBLIKACE

Úvod do teologie byl na prvním místě určen studentům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde Dominik Duka působil jako asistent v oboru biblistiky. Tato učebnice vyrůstající z desetileté práce se studenty může nicméně sloužit jako uvedení do dané problematiky všem, kdo se o teologii zajímají. Kniha vznikala na půdorysu práce s kompendiem francouzských dominikánů ze světově proslulé školy Saulchoir v Paříži. Ta spolu s teologickou školou otců jezuitů v Lyonu představuje tzv. francouzskou novou teologii, která se rozhodnou měrou podílela na práci Druhého vatikánského koncilu. Do knihy byla včleněna stať R. B. Trauffera OP o novém kodexu kanonického práva a rovněž kapitola o křesťanském umění od francouzského odborníka na dané téma J. Picharda.

Dominik Duka, Úvod do teologie, Praha 1998.

V elektronické podobě je kniha k dispozici na stránkách nakladatelství Krystal OP.