Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Přednášky / Proslovy

Promluva v Hnězdně při oslavách sv. Vojtěcha

Text krátké promluvy, kterou kardinál Dominik Duka pronesl 23. dubna 2022 před kostelem sv. Michala v polském Hnězdně, při oslavách sv. Vojtěcha.

Přednášky / Proslovy 23. dubna 2022 více

Přednáška o kardinálu Wyszyńském

V předvečer blahořečení kardinála Stefana Wyszyńského, v sobotu 11. září, přednesl kardinál Dominik Duka na konferenci ve Varšavě přednášku o „polském primasovi tisíciletí“.

Přednášky / Proslovy Novinky 11. září 2021 více

Přednáška na eucharistickém kongresu

Kardinál Dominik Duka pronesl v pátek 10. září přednášku na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti. Před jejím proslovením udělil zlatou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského Jeho Eminenci Charlesi Maungovi Bo za jeho statečný postoj v zápase o svobodu církve a základní lidská práva. (Stručné představení kardinála Bo naleznete pod textem přednášky.)

Přednášky / Proslovy Novinky 10. září 2021 více

Závěrečné slovo na velehradské pouti 2021

Video

Na velehradské pouti 5. července 2021 předal kardinál Duka Mons. Janu Graubnerovi zlatou svatovojtěšskou medaili a vyzdvihl symboliku Velehradu.

Přednášky / Proslovy 5. července 2021 více

Velikonoční úvaha kardinála Duky

Video

Ve velikonočním videu 2021 se kardinál Duka vrací k počátkům dějin naší civilizace a kultury a velikonoční symbolice, vrcholící Kristovou obětí.

Přednášky / Proslovy 1. dubna 2021 více

Vánoční pozdrav pro Konzervativní noviny

Video

Vánoční přání kardinála Duky pro server Konzervativní noviny.

Přednášky / Proslovy 25. prosince 2020 více

Bělohorská poznámka ze mše na Bílé Hoře

Úvodní slovo přede mší svatou 8. listopadu 2020 v 8 hodin v kostele sv. Václava na Bílé Hoře, kterou celebroval Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP.

Přednášky / Proslovy 9. listopadu 2020 více

Vzpomínka na Karla Otčenáška

Královehradecké biskupství vydává při příležitosti nedožitých stal let sídelního hradeckého biskupa, arcibiskupa Karla Otčenáška (1920-2011) sborník vzpomínek. Svou vzpomínkou přispěl i kardinál Duka.

Přednášky / Proslovy 12. května 2020 více

Závěrečné slovo v pozici předsedy ČBK

Slovo kardinál Duky, kterým na konci dubna 2020 uzavřel své desetileté působení v pozici předsedy ČBK.

Přednášky / Proslovy 1. května 2020 více

Vzpomínka na P. Jordána

Ve vzpomínkovým textu se kardinál Duka ohlíží za životem svého spolubratra ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek (25. 1. 1925 – 30. 3. 2020). 

Přednášky / Proslovy 5. dubna 2020 více

Promluva z pohřbu Karla Gotta

Při pohřební mši v katedrále sv. Víta dne 12. října 2019 promluvil k zarmoucené rodině kardinál Dominik Duka.

Přednášky / Proslovy 13. října 2019 více

Promluva ze Svatováclavské pouti

Promluva kardinála Dominika Duky na závěr Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi 28. září 2019.

Přednášky / Proslovy 28. září 2019 více

Vánoční promluva kardinála Duky

Na Štedrý večer 2019 popřál divákům České televize požehnané svátky kardinála Dominik Duka.

Přednášky / Proslovy 24. ledna 2019 více

Proslov při převzetí vyznamenání v Maďarsku

Ve středu 23. května převzal Dominik Duka z rukou maďarského prezidenta Jánose Ádera vyskoké státní vyznamenání Maďarska. 

Přednášky / Proslovy 24. května 2018 více

Velikonoční pozdrav 2018

Video

V tradičním velikonočním videopozdravu připomíná kardinál Duka naději nalezenou v Kristově vzkříšení.

Přednášky / Proslovy Novinky 1. dubna 2018 více

Inaugurační pozdrav prezidentovi

Při inauguraci prezidenta Miloše Zemana do druhého funkčního období 8. března 2018 se kardinál Dominik Duka spolu s nově jmenovaným prezidentem poklonil památce patrona státu – sv. Václava.

Přednášky / Proslovy 8. března 2018 více

Zdravice ke Dni památky obětí holocaustu

Na setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Senát Parlamentu ČR  26. ledna 2018 zaslal kardinál Duka svou zdravici.

Přednášky / Proslovy 26. ledna 2018 více

Přednáška na Hoře sv. Otýlie

Při návštěvě Štrasburku se kardinál Duka setkal 24. května s francouzskými dominikány na Hoře sv. Otýlie.

Přednášky / Proslovy 26. května 2017 více

Promluva na Mene Tekel 2017

Na pravidelném festivalu proti totalitě Méně Tekel 5. března 2013 připomenul kardinála Duka odkaz Václava Havla.

Přednášky / Proslovy 7. března 2017 více

Svědkové lidskosti

Výstava Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 – 1945 přibližuje osudy deseti lidí z křesťanského prostředí, kteří se postavili nacismu, byla představena 23. února v Emauzském klášteře.

Přednášky / Proslovy 24. února 2017 více

Konference Náboženství a migrace

V Bratislavě se dne 21. února konala konference Náboženství a migrace. Mezi řečníky vystoupil i kardinál Dominik Duka.

Přednášky / Proslovy 22. února 2017 více

Oslavy 800 let dominikánského řádu v Šoproni

Oslavy kulatého výročí založení dominikánského řádu pokračovaly 19. října 2016 v maďarské Šoproni. 

Přednášky / Proslovy 19. října 2016 více

Maďarské události

V Senátu Parlamantu České republiky proběhla 22. srpna 2016 konference o tzv. Maďarských událostech, reflektujících události v roce 1956. Kardinál se zapojil s příspěvkem reflektujícím zapojení kardinála Mindszentyho. 

Přednášky / Proslovy 22. září 2016 více

Promluva k mládeži v Krakově

Na celosvětovém setkání mládeže v polském Krakově v červenci 2016 promluvil kardinál Duka k mladým poutníkům a připomněl význam slova láska.

Přednášky / Proslovy 30. července 2016 více

Slavnostní otevření Svaté Hory v Příbrami

Po několika měsíční generální rekonstrukci bude při příležitosti 283. výročí Korunovace Svatohorské Madony 5. června 2016 slavnostně otevřeno poutní místo Svatá Hora v Příbrami. Poutní mši svatou bude od 9.00 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který na tuto slavnost všechny srdečně zve.

Přednášky / Proslovy 30. května 2016 více

Debata s mládeží v Kobylisích

Audio

Kardinál Duka se na Dni mládeže v pražské diecézi účastnil debaty s mladými lidmi na otázky.

Přednášky / Proslovy 20. března 2016 více

Pozvánka na Světový den mládeže v Krakově 2016

Oslava XXXI. Světových dní mládeže bude probíhat od 25. do 31. července 2016 v polském Krakově, ve městě úzce spojeném se svatým papežem a zakladatelem světových dnů mládeže Janem Pavlem II.

Přednášky / Proslovy 27. února 2016 více

Přednáška k dominikánům v Paříži

Setkání dominikánů v Paříži ve dnech 5.-8. února 2016 bylo hlavním setkáním v oslavách 800. výročí založení Řádu bratří kazatelů – dominikánů. Bylo spojené s uctíváním ostatků sv. Tomáše Akvinského, přednáškou Otce kardinála Dominika Duky v katedrále Notre Dame, slavnostní bohoslužbou, mší svatou v katedrále, kde byl hl. celebrantem O. Dominik, kázal Magistr Řádu Fra Bruno Cadoré.

Přednášky / Proslovy 9. února 2016 více

Přednáška k 800. letům dominikánského řádu

Při oslavě 800. let dominikánské provincie kázal kardinála Dominik Duka v německé Vechtě. Připomenul starobylou tradici dominikánů a upozornil na několik současných výzev.

Přednášky / Proslovy 26. ledna 2016 více

Promluva P. Piťhy při poutní mši v kostele Všech svatých

Na svátek Všech svatých 1. listopadu 2015 kázal Petr Piťha v kostele Všech svatých na Pražském hradě.

Přednášky / Proslovy 2. listopadu 2015 více

O nenápadném hrdinovi Karlu Weirichovi

Na italském kulturním institutu se 26. října 2015 konal vzpomínkový večer na Karla Weiricha, novináře ČTK, který za války zachránil několik stovek obyvatel židovského původu. Karel Weirich byl za své zásluhy o několik dní vyznamenán prezidentem republiky Milošem Zemanem.

Přednášky / Proslovy 29. října 2015 více

Pozdrav na Národním eucharistickém kongresu 2015

Na Národním ekumenickém kongresu v Brně pozdravil kardinál Dominik Duka na 20 tisíc přítomných účastníků zdravicí, ve které vzpomenul brněnské osobnosti – Jana Zahradníčka či Zdeňka Rotrekla.  

Přednášky / Proslovy 18. října 2015 více

Mediální mámení

Mediálními zkratkami a (byť) nevědomou manipulací ze strany novinářů se v pravidelném komentáři pro Radio Proglas 10. října 2015 zabývá kardinál Duka.

Přednášky / Proslovy 10. října 2015 více

K Antonínu Dvořákovi

Na festivalu Dvořákova Praha ocenil kardinál Dominik Duka spoluzakladatele a mecenáše akce Karla Komárka pamětní zlatou Svatovojtěšskou medailí.

Přednášky / Proslovy 24. září 2015 více

Výroční zpráva o životě české církve

Výroční zpráva „Život církve v ČR“ v mezidobí 2014-2015, přednesená na  setkání předsedů evropských biskupských konferencí (CCEE) 11.-16. září 2015.

Přednášky / Proslovy 21. září 2015 více

Promluva  na konferenci evropských biskupů

Krátká promluva Dominika kardinála Duky OP při modlitbě ranních chval na konferenci předsedů COMECE 13. září 2015 v Jeruzalémě - památka sv. Jana Zlatoústého.

Přednášky / Proslovy 21. září 2015 více

800 let dominikánského řádu v české kotlině

Od 21. do 27. července 2015 si pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v jižní Francii bude připomínat 800. výročí založení první dominikánské komunity v Toulouse. Ve středu 22. července přednesl v Saint-Maximin-la-Sainte-Baume svůj příspěvek o dominikánském řádu v Čechách.

Přednášky / Proslovy 24. července 2015 více

Oslava 70. výročí ukončení II. světové války

Při oslavě 70. let od ukončení II. světové války kardinál Duka na slavnostní mši v katedrále za účastni veteránů a významných stáních činitelů pronesl kardinál Duka zamyšlení hrdinstvím člověka za II. světové války.

Přednášky / Proslovy 6. května 2015 více

Krásné a požehnané Velikonoce, přeje kardinál Duka

Video

V krátké velikonoční video úvaze na sociální síti Youtube se kardinál Dominik Duka zamýšlí nad velikonoční tradicí.

Přednášky / Proslovy 5. dubna 2015 více

Projev při převzetí čestného doktorátu ve Varšavě

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP obdržel 16. března na Papežské teologické fakultě ve Varšavě titul doktora honoris causa. Udělení titulu souvisí se studiem licenciátu, který kardinál Duka absolvoval v roce 1979 na zdejší fakultě fakultě. V děkovné řeči se kardinál Duka vrací k boji za svobodu v době komunismu.

Přednášky / Proslovy 16. března 2015 více

O české identitě na půdě Collège des Bernardins

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu s prof. Tomášem Halíkem a pražskými dominikány diskutovali 2. prosince 2014 na pařížské Collège des Bernardins o moderní české identitě a jejím vztahu ke katolicismu. 

Přednášky / Proslovy 8. prosince 2014 více

Etický rozměr transplantací

Fotografie Video

Kardinál Dominik Duka se zúčastnil 30. října konference Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) o etických otázkách spojených s darováním a transplantováním orgánů. Nabízíme záznam přednášky.

Přednášky / Proslovy 1. prosince 2014 více

Kardinál Duka na Foru 2000

Audio

Kardinál Dominik Duka vystoupil  13. října v diskusním panelu "Stav demokracie ve střední Evropě" v rámci konference Forum 2000. V debatě s bývalým slovinským prezidentem Danilem Turkem nebo slovenským hercem a politikem Milanem Kňažkem připomněl nutnost hledání přirozených zákonů a potřebu uznání úcty k člověku jako jedinci.

Přednášky / Proslovy 13. října 2014 více

Příspěvek k sociální nauce církve

Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Instituto de Estudios Social Cristianos v Limě pořádá ve dnech 21. až 24. září 2014 seminář věnovaný sociálnímu učení církve a srovnání situace v Latinské Americe a ve střední Evropě. Kardinál Duka prezentoval příspěvek o středověkém boji za lidskou důstojnost.

Přednášky / Proslovy 22. září 2014 více

První světová válka - připomenutí jejího vypuknutí

Kardinál Dominik Duka v červnovém čísle pražských ACTA CURIÆ ARCHIEPISCOPALIS PRAGENSIS připomíná výročí vypuknutí První světové války.

Přednášky / Proslovy 10. července 2014 více

Postoje politiků jsou motivovány jen okamžitým volebním ziskem

Žít pro politiku, nebo z politiky? Malá slovní hříčka, ale také principiální rozdí, říká v pravidelné sobotní glose v 9:15 na Radiožurnálu Dominik Duka.

Přednášky / Proslovy 28. června 2014 více