Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Závěrečné slovo v pozici předsedy ČBK

Závěrečné slovo v pozici předsedy ČBK

Slovo kardinál Duky, kterým na konci dubna 2020 uzavřel své desetileté působení v pozici předsedy ČBK.

1. května 2020
Přednášky / Proslovy

 

Dnes se uzavírá mé předsednictví v čele konference sdružující biskupy Čech, Moravy a Slezska. Bylo to 10 let vzájemné spolupráce i namáhavé společné cesty. V úterý jsme zvolili nové vedení České biskupské konference na další pětileté období. Je to důkaz toho, že hierarchické uspořádání církve doplňuje demokratická diskuze a volba. Ta je obdobná způsobu volby amerického prezidenta - vždy dvakrát na pětileté období a dost. Dodejme jen, že ústavu USA inspirovaly ve své době dominikánské konstituce, které obsahovaly toto demokratické uspořádání již ve 13. stol.!

Chtěl bych poděkovat všem kdo mě na mé cestě ve vedení ČBK doprovázeli pomocnou rukou. Chci ale také poděkovat svým nepřátelům a názorovým odpůrcům, protože jak praví starý Aristoteles, tito mi pomohli lépe odhalovat a formulovat pravdu, prohloubit znalosti a uvidět nové horizonty.

Svému nástupci metropolitovi sesterské Moravy, arcibiskupu Janovi blahopřeji ke zvolení a vyprošuji hojnost Božího požehnání. Děkuji mu také za jeho programové prohlášení kde ukázal svou jasnou vizi, které se mohu i já bez obav svěřit.

+Dominik Duka