Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Pozvánka na Světový den mládeže v Krakově 2016

Pozvánka na Světový den mládeže v Krakově 2016

Oslava XXXI. Světových dní mládeže bude probíhat od 25. do 31. července 2016 v polském Krakově, ve městě úzce spojeném se svatým papežem a zakladatelem světových dnů mládeže Janem Pavlem II.

27. února 2016
Přednášky / Proslovy

Sestry a bratři a dnes zvláště vy, mladí chlapci a děvčata.

 

Prožíváme rok Božího milosrdenství, které sv. Jan Pavel II. definoval jako „zvláštní sílu Boží lásky, která je větší než náš hřích a nevěrnost.“ Ano, Bůh dokáže vidět v každém z nás to, co je často skryté pod nánosem hříchu, všednosti, obav či strachu. Jeho láska nás uzdravuje, posiluje a umožňuje nám objevit zdroj skutečné radosti a naděje.

 

Není jistě náhodou, že právě v tomto roce vás, mladé lidi, zve papež František od 20. do 31. července na Světový den mládeže do Krakova, do města, kde žil svatý papež Jan Pavel II. a svatá sestra Faustina, od níž polský papež přijal úctu k Božímu milosrdenství, kterou rozšířil do celé církve. Těším se, že se v Krakově společně setkáme.

 

Milí mladí, rád bych se na vás obrátil s otázkou. Máte každý své malé společenství? Scházíte se, abyste se spolu modlili, četli Písmo svaté, sdíleli svou víru a zakusili, že Pán Ježíš je živý a je přítomen ve společenství?

 

Víra je sice osobní rozhodnutí a osobní odpověď na lásku Ježíše, ale je vždy zároveň povoláním k životu s druhými. Nelze ji žít izolovaně. Styl života společenství není výsadou nějaké spirituality, zájmovou volbou některých věřících či něčím navíc, ale jedná se o základní styl života každého pokřtěného. Na takovém základě založil Ježíš svou církev.

 

Možná se vám nejednou zdá, že čas věnovaný setkání s druhými kvůli víře a společné modlitbě je zbytečný, a dáte přednost něčemu jinému. Buďte si ale jisti, že najít dobré společenství je velikou posilou pro život. Křesťanské společenství je místem, kde se člověk učí žít a sdílet evangelium a zakouší krásu života s Kristem. Uprostřed společenství se prožívá i skutečnost, že milosrdenství Boží není jen dar, který dostáváme, ale je též úkolem. Učit se lásce, službě, odpuštění, inspirovat se skutky tělesného a duchovního milosrdenství – to vše vyžaduje život s druhými, protože bez nich nelze prožívat podstatu křesťanství, a tou je láska k Bohu, konkrétně projevovaná láskou k bližním.

 

Milí mladí, hledejte ve svém okolí věřící vrstevníky, abyste se setkali s Ježíšem, který je přítomen mezi vámi podle svého slova: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem mezi nimi“ (Mt 18,20). Mějte odvahu stávat se animátory.

 

Obracím se též na vás, bratři a sestry všech věkových kategorií a zvláště na vás kněze a rodiče:

- Pomozte mladým ve svém okolí, aby se setkávali a prožívali radost z víry.

- Podpořte je také, aby se letos zúčastnili Světového dne mládeže.

 

Spojme se všichni v modlitbě, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo s osobní láskou Ježíše a během Světového dne mládeže prožilo, že církev je mladá, krásná, inspirativní a nabízí smysl života každému člověku.

 

Děkuji všem, kteří přispějí ve sbírce na podporu mladých lidí a jejich účasti v Krakově, která se bude konat příští neděli 6. března.

 

Milí mladí, těším se na setkání s vámi na Květnou neděli a pak na červencové setkání s papežem Františkem v Krakově.

 

Žehná vám váš arcibiskup

kardinál Dominik Duka OP