Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Svědkové lidskosti

Svědkové lidskosti

Výstava Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 – 1945 přibližuje osudy deseti lidí z křesťanského prostředí, kteří se postavili nacismu, byla představena 23. února v Emauzském klášteře.

24. února 2017
Přednášky / Proslovy

 

V tomto roce, kdy si připomínáme sté výročí fatimského zjevení, které předpovědělo nástup obou diktatur, hnědé i rudé, chceme si zde v tomto památném a posvátném prostoru připomenout statečné odpůrce z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 až 1945 proti nacistické tyranii.

 

Přicházíme, abychom vyjádřili svůj obdiv, úctu, ale i dík těmto statečným ženám i mužům, duchovním i laikům, kteří ve chvíli zaslepenosti a obdivu mnohých svých spolurodáků, svým statečným postojem ukazují cestu do budoucnosti. To je ono stále hledané čtvrté tajemství Fatimy: svoboda je dar!

 

Ale dar si musíme zasloužit láskou a odvahou. Osudy těchto statečných nám říkají, že to byla jejich láska k pravdě a k člověku ve víře ve všemohoucího a milosrdného Boha, který stvořil svobodného člověka. Dali nám příklad a jsou také příkladem i těm, kteří se sehnuli před diktaturou komunismu a zaprodali lásku a úctu k člověku za skývu chleba a vidinu blahobytu, jak by řekl slavný maďarský básník Sándor Petöfi.

 

Stateční a milující lidé jsou opravdovými svědky víry v Boha, ale také i důvěry v člověka, v pravdu a v budoucnost krásy života ve svobodě a odpovědnosti. To je důvod, proč jsem poskytl záštitu této výstavě a proč jsem zde.

 

Praha, 22. února 2017                           

 + Dominik kardinál Duka OP

                                                            arcibiskup pražský a primas český

 

Odkazy:
Svědkové lidskosti : Sdružení Ackermann-Gemeinde
Radio Praha - Svědkové lidskosti