Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Promluva  na konferenci evropských biskupů

Promluva  na konferenci evropských biskupů

Krátká promluva Dominika kardinála Duky OP při modlitbě ranních chval na konferenci předsedů COMECE 13. září 2015 v Jeruzalémě - památka sv. Jana Zlatoústého.

21. září 2015
Přednášky / Proslovy

Carissimi,

 

připomínka biskupa a učitele Církve, sv. Jana Zlatoústého, je myslím velmi aktuální inspirací i nyní pro nás. Krátké čtení z Knihy moudrosti nás přivádí k tomu, abychom si uvědomili onen skutečný poklad, za který vděčíme i světci tohoto dne. Kniha Moudrosti, která se zrodila jako poselství biblické výpovědi Božího zjevení, nejenom v řeckém jazyce, se pokouší převést tento poklad do paradigmat helénistické kultury, která se stala doménou tehdejšího kulturního světa. Je to veliký úkol, který leží i dnes před námi v rámci nové evangelizace, v rámci reformy katecheze, ale i určité restrukturalizace církevní správy. Samotný název knihy i vybraný úryvek nám říká, že to není ovoce chytrosti, pouhých kompromisů, případné diplomacie. Osud sv. Jana Zlatoústého nám říká, že je to úkol velmi nesnadný, při kterém musíme být pevní, moudří a nesmíme se nechat svést pouhými módními trendy, či politikařením. To, co je nejpodstatnější, je skutečnost Božího přátelství. A tak svět, který ztratil pojem přátelství, proto také nemůže rozumět ani pojmu lásky.

 

V tomto světě je naším velikým úkolem obnovit podstatu milosrdenství a pravé agapé. Jsme zde, v Jeruzalémě, nejen u paty kříže, ale i v bazilice Kristova Vzkříšení, ve městě, kde zaznělo první Evangelium Církve z úst apoštolky apoštolů Marie Magdalény:

 

„Žije, vstal z mrtvých!“

 

Jsme u zdroje, abychom mohli načerpat potřebnou sílu.

      Amen.

Kard. Duka, Promluva RCH COMECE Jeruzalém 13092015.doc

 

Další odkazy:

Výroční zpráva o životě české církve

Evropští biskupové: Skutečným jménem míru je dialog a rozvoj (Katolický týdeník)

Zpravodajské Noeviny, 10. 9. 2015