Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

První světová válka - připomenutí jejího vypuknutí

První světová válka - připomenutí jejího vypuknutí

Kardinál Dominik Duka v červnovém čísle pražských ACTA CURIÆ ARCHIEPISCOPALIS PRAGENSIS připomíná výročí vypuknutí První světové války.

10. července 2014
Přednášky / Proslovy

V tomto roce, kdy si budeme připomínat sté výročí vypuknutí první světové války, o čemž jste byli již informováni v minulých aktech spolu s vydanou příručkou k těmto oslavám, přikládám určité pokyny pro slavení tohoto bolestného výročí války, která změnila mapu Evropy. Způsobila bolest i utrpení a není rodiny, které by se tato válečná litice nedotkla. Byla to válka, ve které zahynul největší počet obyvatel v naší zemi v celé její historii, vyjma morových ran. V rámci spolupráce s vedením státu a diplomatických reprezentací si připomeneme toto výročí 24. června. Závěrem tohoto dne bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin slavnostní requiem.

 

Obracím se na Vás s prosbou, abyste informovali včas věřící o možnosti a vhodnosti účasti na této bohoslužbě. Spolubratry kněze zvu ke koncelebraci. Toto datum bylo zvoleno vzhledem k tomu, že především západní Evropa a USA si budou připomínat známý Den D – vylodění spojenců v Normandii a nejsou tedy schopni v krátkém čase vzpomenout obou výročí. Tato připomínka má být signálem k tomu, abychom na celém území, ve všech kostelích v předvečer vypuknutí první světové války, tj. v sobotu 26. července, vzpomněli při zádušních mších sv. obětí první světové války. Doporučuji, abyste v kostelích, kde jsou pamětní symboly, umístili na tato místa květinovou výzdobu a zapálili svíce. Ve venkovských místech, kde se nacházejí pomníky padlých v první světové válce, doporučuji je v tento sobotní večer vyzdobit květinami i zapálením svící, zviditelnit tak naši úctu zesnulým. Bylo by vhodné, nakolik je to možné, spojit se s vedením obce a při této příležitosti se společně pomodlit nebo zazpívat Svatováclavský chorál a státní hymnu. Touto formou naplňujeme přání druhého vatikánského koncilu, především úvodní slova pastorální konstituce Radost a naděje. V Praze si připomeneme tuto událost bohoslužbou v kostele sv. Anny na Žižkově.

 

Dominik Duka