Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Přednášky / Proslovy

Pastýřský list na 22. června

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP rozeslal do farností pražské arcidiecéze k přečtení 23. června pastýřský list, ve kterém reflektuje sto let od zahájení První světové války.

Přednášky / Proslovy 22. června 2014 více

Občas se ztišme a naslouchejme

Triumfální vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma připomene Květná neděle, nad kterou se zamýšlí i kardinál Duka v pravidelné sobotní glose na Radiožurnálu 12. dubna 2014.

Přednášky / Proslovy 12. dubna 2014 více

Pastýřský list k výročí úmrtí sv. Anežky České

V neděli 2. března, v den výročí úmrtí svaté Anežky České se v pražské arcidiecézi četl pastýřský list, ve kterém kardinál Duka připomíná pohnuté historické události, odehrávající se v listopadových dnech roku 1989, kdy byla svatá Anežka Česká svatořečena.

 

Přednášky / Proslovy 1. března 2014 více

Proslov kardinála Duky při předávání cyrilometodějských medailí

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP udělil při příležitosti slavnostního koncertu na zakončení Cyrilometodějského roku 4. prosince 2013 Pamětní medaile svatých Cyrila a Metoděje několika osobnostem, které se zasloužily o bohatý program, jímž byl cyrilometodějský rok vyplněn. Předávání medailí uvedl následující řečí.

Přednášky / Proslovy 5. prosince 2013 více

Slovo na plenární zasedání evropských biskupů

Kardinál Dominik Duka se 5. října účastnil Plenárního zasedání předsedů evropských biskupských konferencí (CCEE) a na konferenci pronesl následující řeč.

Přednášky / Proslovy 10. října 2013 více

Pozdrav mládeži na setkání v Piekarech

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 26. května 2013 zúčastnil tradiční pouti mužů k Panně Marii Piekarské v Polsku. Ve 14 hodin se pak sešel s místní mládeží a přednesl zdravici, ve které nejmladší generaci vyzval k hrdosti za významné polské rodáky.

Přednášky / Proslovy 26. května 2013 více

Člověk jako tvor společenský

Fotografie

Přednáška kardinála Dominika Duky OP, přednesené v rámci konference Jednotlivec a stát v Parlamentu ČR 10. dubna 2013.

 

Přednášky / Proslovy 10. dubna 2013 více

Přednáška na kongresu o sv. Cyrilu a Metodějovi

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP vystoupil na mezinárodním kongresu s názvem "Svatí Cyril a Metoděj mezi slovanskými národy: 1150 let od začátku misie", který se konal 25. a 26. února 2013 na Řehořově papežské univerzitě a Papežském východním institutu.

Přednášky / Proslovy 7. března 2013 více

Proslov kardinála Duky při uvedení knihy „Vicino ai lontani“ prof. Tomáše Halíka

Dne 26. února 2013 byl na Papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského v Římě za účasti autora prezentován italský překlad knihy "Vzdáleným na blízku" (Vicino ai lontani). Při uvedení knihy promluvil také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Přednášky / Proslovy 26. února 2013 více

Děkovná řeč při přijetí insignií Bailli

Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě udělil 30. ledna 2013 pražskému arcibiskupovi kardinálu Dominiku Dukovi OP, který je čestným členem řádu, insignie hodnosti Baili. Insignie mu předal velkokomtur Fra Carlo d´Ippolito di Sant´Ippolito.

Přednášky / Proslovy 3. února 2013 více

Pozdrav členům freisingské biskupské konference

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se spolu s biskupy české církevní provincie zúčastnil 30. ledna 2013 ve Waldsassen zasedání Bavorské (freisingské) biskupské konference a setkal se s kardinálem Reinhardem Marxem.

Přednášky / Proslovy 31. ledna 2013 více

Novoroční promluva

Na Nový rok 1. ledna 2013 odvysílala Česká televize Novoroční promluvu kardinála Dominika Duky. Pražský arcibiskup v ní mimo jiné připomíná, že nadcházející rok bude rokem jubilea příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Přednášky / Proslovy 2. ledna 2013 více

Církev – nová šance pro Evropu

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP přednesl 28. listopadu 2012 pro členy Rakousko-německé kulturní společnosti ve Vídni svou přednášku na téma Církev – nová šance v Evropě a pro Evropu.

Přednášky / Proslovy 29. listopadu 2012 více

O svobodě a demokracii

V rámci své návštěvy Peru přednesl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP 5. listopadu 2012 u příležitosti 50. výročí kanonizace sv. Martina de Porres OP v roce 1962 přednášku na Universidad de San Martín de Porres v Limě.

Přednášky / Proslovy 9. listopadu 2012 více

Vzpomínka na Václava Havla

V rámci své návštěvy Peru přednesl 7. listopadu 2012 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP na půdě Academia Diplomática del Perú ministerstva zahraničních věcí svou vzpomínku na Václava Havla.

Přednášky / Proslovy 9. listopadu 2012 více

Poděkování při příležitosti převzetí Řádu čestné legie

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP převzal 19. září 2012 z rukou velvyslance Francie v České republice Pierra Lévyho insignie rytíře Řádu čestné legie. Slavnostní předání se uskutečnilo v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze.

Přednášky / Proslovy 19. září 2012 více

Pozdrav při zahájení oslav města Polná

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu královéhradeckým biskupem Janem Vokálem zahájil 25. srpna 2012 oslavy města Polná. Při mši svaté otevřel také první církevní muzeum u nás. To se nachází v půdních prostorách nad hlavní chrámovou lodí farního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Přednášky / Proslovy 29. srpna 2012 více

Žaluji, že ti, co pohrdali spravedlností, se jí opět vysmívají

Sdružení bývalých politických vězňů ČR uspořádalo 26. června 2012 na čestném pohřebišti politických vězňů III. odboje na pražském Ďáblickém hřbitově pietní shromáždění. Jako poslední promluvil bývalý politický vězeň a současný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Přednášky / Proslovy 10. července 2012 více

Promluva při pietním aktu v Ležákách

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 24. června 2012 zúčastnil pietního aktu k 70. výročí vyhlazení obce Ležáky.

Přednášky / Proslovy 27. června 2012 více

Promluva při příležitosti 70. výročí vypálení Lidic

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v neděli 10. června 2012 zúčastnil v lidickém památníku pietního aktu k 70. výročí vypálení Lidic. Po promluvě vedl společnou modlitbu.

Přednášky / Proslovy 12. června 2012 více

Řeč na Žofínském fóru

Ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českou biskupskou konferencí a Hospodářskou komorou ČR pořádala 17. dubna 2012 agentura NKL Žofín v žofínském paláci debatu na téma "Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků?". Kromě jiných na ní promluvil také kardinál Duka.

Přednášky / Proslovy 18. dubna 2012 více

Projev na konferenci "Církevní restituce - mýty a skutečnost"

Ve čtvrtek 29. března 2012 se v Senátu uskutečnila konference na téma: Církevní restituce - mýty a skutečnost. Svůj příspěvek přednesl také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Přednášky / Proslovy 17. dubna 2012 více

Řeč u hrobu P. Josefa Toufara

V sobotu 25. února 2012 v den umučení číhošťského faráře Josefa Toufara navštívil kardinál Dominik Duka OP jeho hrob na Ďáblickém hřbitově. Spolu se zástupci Konfederace politických vězňů položil pražský arcibiskup u hrobu mučedníka komunismu věnec a pronesl modlitbu.

Přednášky / Proslovy 1. března 2012 více

Pozdrav u sv. Sabiny na Aventinu

Večer 19. února 2012, den poté, co byl pražský arcibiskup Dominik Duka uveden papežem Benediktem XVI. do sboru kardinálů, zúčastnil se nešpor v bazilice sv. Sabiny na Aventinu. Konvent u této baziliky byl ustanoven za sídlo generální kurie dominikánského řádu.

Přednášky / Proslovy 23. února 2012 více

Stát bez církve, církev bez státu?

O vztahu státu a církve diskutovali 11. listopadu 2011 v Arcibiskupském paláci v Praze s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou OP členové Zemského výboru bavorských katolíků v čele s řezenským biskupem Gerhardem Ludwigem Müllerem.

Přednášky / Proslovy 20. listopadu 2011 více

Pozdrav na konferenci o dopadech reforem na hospodaření obcí

V nové budově Národního muzea se od 10. do 11. listopadu 2011 konala XIV. celostátní finanční konference pořádaná Svazem měst a obcí na téma „Dopady reforem na hospodaření měst a obcí“. K účastníkům promluvil 10. listopadu také arcibiskup Duka.

Přednášky / Proslovy 10. listopadu 2011 více

Diskuse o korupci a etice v podnikání

Na pražském arcibiskupství se 3. listopadu 2011 konal kulatý stůl na téma "Morální aspekty v ekonomice". Kromě arcibiskupa Duky, který v úvodu přednesl svůj pozdrav, a zástupců arcibiskupství se ho zúčastnili také německý velvyslanec Detlef Lingemann a členové vedení německých společností působících u nás.

Přednášky / Proslovy 7. listopadu 2011 více

20 let nadace Konrada Adenauera v Praze

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se 1. listopadu 2011 ve Strahovském klášteře zúčastnil oslav výročí 20 let působení Konrad-Adenauer Stiftung v Praze.

Přednášky / Proslovy 1. listopadu 2011 více

Evropa Cyrila a Metoděje

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP vykonal 24. - 25. října 2011 pracovní návštěvu Říma. Při svém návratu do Prahy navštívil také Miláno, kde ve středu 26. října zahájil výstavu o kardinálu Beranovi.

Přednášky / Proslovy 30. října 2011 více

Řeč při obědě biskupů s prezidentem republiky

Během svého 87. plenárního zasedání se čeští a moravští biskupové při obědě 11. října 2011 setkali v augustiniánském klášteře v Praze na Malé Straně s prezidentem republiky Václavem Klausem.

Přednášky / Proslovy 18. října 2011 více

Laudatio u příležitosti udělení „Medaile smíření" Mons. Ottemu

V sobotu 18. června 2011 převzal v Městském divadle v Prachaticích Mons. Anton Otte nejvyšší vyznamenání německé organizace Ackermann-Gemeinde za celoživotní přínos ke zlepšení česko-německých vztahů. Řeč k oceněnému pronesl pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

Přednášky / Proslovy 21. června 2011 více

Církev, spolupráce, zápas, kolaborace, kooperace

Pražský arcibiskup Dominik Duka se 24. května 2011 v pařížském kulturně-vzdělávacím centru Collège des Bernardins zúčastnil debatního večera s názvem "Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti". Arcibiskup Duka vystoupil s příspěvkem, který nesl název "Církev, spolupráce, zápas, kolaborace, kooperace".

Přednášky / Proslovy 30. května 2011 více

Proslov k velvyslancům islámských zemí

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP byl 7. dubna 2011 hostem na slavnostním obědě s velvyslanci islámských zemí, které mají u nás své zastoupení. Role hostitelky se ujala indonéská velvyslankyně Emeria Siregar a oběda se zúčastnil také apoštolský nuncius Diego Causero. Pražský arcibiskup ve svém proslovu představil pohled církve na islám a apeloval na to, aby se islámské země distancovaly od fundamentalistických projevů náboženského násilí a pronásledování křesťanů.

Přednášky / Proslovy 12. dubna 2011 více

Pozdrav novému královéhradeckému biskupovi

Dne 3. března 2011 byl papežem Benediktem XVI. jmenován Mons. Jan Vokál novým biskupem královéhradeckým. Pražský arcibiskup Dominik Duka OP svému nástupci přeje otevřenou náruč Boží pomoci a potřebné světlo k vedení svatoklimentské diecéze.

Přednášky / Proslovy 3. března 2011 více

Dopis mladým přátelům

Pražský arcibiskup zve mladé lidi k setkání s papežem Benediktem XVI. v rámci Světových dnů mládeže v Madridu. Dopis arcibiskupa Duky byl přečten při bohoslužbách první neděli v únoru 2011.

Přednášky / Proslovy 7. února 2011 více

Pozdrav vojenským duchovním NATO

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se 31. ledna 2011 zúčastnil ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého zahájení 22. mezinárodní konference hlavních vojenských kaplanů NATO a zemí Partnerství pro mír. Kaplany pozdravil ve svém projevu.

Přednášky / Proslovy 1. února 2011 více

Slova rozloučení s Jiřím Dienstbierem

V pátek 14. ledna 2011 se pražský arcibiskup Dominik Duka v Senátu Parlamentu ČR zúčastnil pohřbu svého přítele a prvního porevolučního ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera.

Přednášky / Proslovy 20. ledna 2011 více

Promluva k držitelům klíčů od korunovační komory

Po dohodě s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou pozval 11. ledna 2011 prezident republiky Václav Klaus na Pražský hrad Radu katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, jejímiž členy jsou držitelé klíčů od Korunní komory.

Přednášky / Proslovy 11. ledna 2011 více

Promluva k velvyslancům zemí EU

Pražský arcibiskup Dominik Duka se 16. prosince 2010 zúčastnil setkání velvyslanců zemí Evropské unie, kteří svou misi vykonávají v České republice. Setkání uspořádala velvyslankyně Belgie Renilde Loeckx, jejíž země právě završuje své předsednictví v Radě EU.

Přednášky / Proslovy 22. prosince 2010 více

Pozdrav bavorskému premiérovi Horstu L. Seehoferovi

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP přivítal v pondělí 20. prosince 2010 v Arcibiskupském paláci bavorského premiéra Horsta Seehofera. Během této historicky první oficiální návštěvy bavorského premiéra v ČR navštívila německá delegace kromě Arcibiskupského paláce také katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Přednášky / Proslovy 20. prosince 2010 více

Místo, kde Evropa dýchá oběma plícemi – Renovabis

Pražský arcibiskup Dominik Duka se 2. prosince 2010 ve Freisingu zúčastnil setkání Renovabis, německé katolické organizace pro podporu východní a střední Evropy. Kromě arcibiskupa Duky přednesl svůj projev také bývalý předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering.

Přednášky / Proslovy 7. prosince 2010 více

Historia magistra vitae: víra není ideologie, ale síla a světlo

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP převzal 15. listopadu 2010 na univerzitě ve švýcarském Fribourgu čestný doktorát. Laudatio pronesl prof. Mariano Delgado, děkan Teologické fakulty Freiburské univerzity. Arcibiskup Duka při této příležitosti přednesl přednášku.

Přednášky / Proslovy 19. listopadu 2010 více

Náboženství v sekularizované společnosti

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP přednesl 6. října 2010 v Berlíně přednášku v rámci každoročního setkání německých biskupů se zástupci politického života a médií. Letos se ho zúčastnil také spolkový prezident Christian Wulff, berlínský kardinál Georg Sterzinsky, řada ministrů spolkové vlády a významných představitelů z řad církve a politického života.

Přednášky / Proslovy 7. října 2010 více

Projev k obnovené premiéře filmu Svatý Václav

Na svátek sv. Václava byl 28. září 2010 v Rudolfinu v rámci oslav české státnosti v obnovené premiéře uveden unikátní film z roku 1930 „Svatý Václav“. Kromě předsedy vlády Petra Nečase promluvil také pražský arcibiskup Dominik Duka.

Přednášky / Proslovy 29. září 2010 více

Církev a evropská integrace

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP se 10. - 11. září 2010 spolu s Mons. prof. Tomášem Halíkem zúčastnil mezinárodní konference "Přínos křesťanů ke sjednocování Evropy", kterou pořádala Papežská univerzita Jana Pavla II. v Krakově. Jeho příspěvek zde zveřejňujeme.

Přednášky / Proslovy 21. září 2010 více