Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Řeč u hrobu P. Josefa Toufara

Řeč u hrobu P. Josefa Toufara

V sobotu 25. února 2012 v den umučení číhošťského faráře Josefa Toufara navštívil kardinál Dominik Duka OP jeho hrob na Ďáblickém hřbitově. Spolu se zástupci Konfederace politických vězňů položil pražský arcibiskup u hrobu mučedníka komunismu věnec a pronesl modlitbu.

1. března 2012
Přednášky / Proslovy

Farář Josef Toufar, náš bratr v kněžské službě, nemohl pochopit, co chtějí zběsilí chlapi, kteří mu svítí ostrým světlem do očí a bezdůvodně ho mlátí. Neudělal ani nechtěl udělat nic zlého. Žil v míru se svými farníky i s nevěřícími sousedy. Kladl si otázku, co se to děje? Hroutí se svět? Svázaný nemohl bojovat o život, ale musel bojovat o víru v Boží milosrdenství – ve spásu.

My dnes nemůžeme pochopit jiné věci. Co vedlo vyšetřovatele k ubití člověka? Komu a čemu tak bezvýhradně věřili? Jak to, že nepoznali nesmyslnost obvinění a věřili v nastrojený zázrak s křížkem? Co se to dělo s jejich rozumem? Co to bylo za lidi!

Bylo to cosi obludného. Nečiní nám potíže pochopit, že se smrtelně báli všichni, ke komu se to jen přiblížilo. Neodsoudíme slabost těch, kdo věděli, že to je všechno lež, ale báli se hlesnout. Byli takoví i mezi komunistickými aktéry této tragédie.

Ale, co bylo to obludné zlo? Byla to světovládná pýcha lidí, kteří přijali vskutku ďábelskou nabídku, příslib moci a dějinného významu. Budete jako Bůh, budete mít všechno, budete určovat, co je správné, budete ovládat, poroučet, vládnout. Co jim nejvíce stálo v cestě? Bůh, který se obětuje pro druhé a slibuje slitování a milosrdenství. To je opium pro lid, který teď sám, probuzen k nesmiřitelné nenávisti, pod naším vedením zjedná rychle ráj na zemi. Sami se napili závisti a zloby a drogu nenávisti podali lidu. Tak to bylo.

Bratře Josefe, stojíme u Tvého hrobu a děkujeme ti. Ubili Tě k smrti a stal ses mučedníkem. Stojíš jako svědek a Tvé svědectví je tak pravé, že je i prorockým varováním: „Chtivost a závist, droga moci, která rozloží zdravý rozum, je stále levně dostupná. Varujte se jí a varujte před ní ostatní.“

Bratře Josefe, jsme přesvědčeni, že Bůh, kterému jsi nabídl svůj život, Tě postavil do místa občerstvení a míru. Věříme, že Tvé rány jsou zhojeny a stojíš blízko Krista, se kterým jiní lidé jednali stejně jako s Tebou členové strany. Přimluv se za nás, neboť se modlíme tak, jako ses modlil Ty k jedinému a pravému Bohu Otci, milosrdnému člověku Kristu, Jeho Synu, i Svatému Duchu: Otče náš, …

Kardinál Dominik Duka OP