Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Proslov kardinála Duky při uvedení knihy „Vicino ai lontani“ prof. Tomáše Halíka

Proslov kardinála Duky při uvedení knihy „Vicino ai lontani“ prof. Tomáše Halíka

Dne 26. února 2013 byl na Papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského v Římě za účasti autora prezentován italský překlad knihy "Vzdáleným na blízku" (Vicino ai lontani). Při uvedení knihy promluvil také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

26. února 2013
Přednášky / Proslovy

Nejdůstojnější Eminence a Excelence,

Vaše Excelence pane velvyslanče České republiky u Svatého Stolce

drazí bratři a sestry,

vážený pane profesore Halíku!

Jsem rád, že vás mohu oslovit v souvislosti s uvedením knihy profesora Tomáše Halíka Vicino ai lontani. Jsme zde na půdě starobylého Angelica a zdá se, že není lepšího místa, kde tuto zvláštní knihu prezentovat. Nakladatelství Editrice Libreria Vaticana se rozhodlo vydat knihu profesora Tomáše Halíka jako svědectví o způsobu a možnostech českého přínosu katolické církvi.

Osobnost profesora Tomáše Halíka vyrůstá z akademického prostředí, v něm také slaví největší úspěchy. V sekulárním světě české společnosti dokáže oslovit zajímavým způsobem, který není tradičním teologickým myšlením, ale zcela originálním vyjádřením, srozumitelným především mládeži s vyšším vzděláním. Monsignor Halík byl papežem Janem Pavlem jmenován konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími nepochybně pro schopnost otevřeného myšlení, které je tak dobře znatelné v jeho publikacích.

Cesta k tomuto originálnímu způsobu vyjadřování začala u Tomáše Halíka již v mládí, kdy konvertoval ke katolické církvi, aby po tajném studiu byl nakonec vysvěcen v tehdejším východním Německu. Již v těch letech navázal kontakty s pozdějším pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem a také spolupráci se mnou, současným pražským arcibiskupem a s dalšími osobnostmi.

To po pádu komunistického režimu vedlo k jeho angažmá jako generálního sekretáře České biskupské konference, k budování České křesťanské akademie a k práci v personální Akademické farnosti.

Knihy profesora Halíka se vymykají běžnému hodnocení teologických traktátů. Těží v nich ze svých studií humanitních oborů, ale také z přednáškových a studijních cest po všech světových kontinentech. Jsou čtivým pokusem oslovit hledající, navazovat s nimi dialog. Jistě i proto tato kniha již byla vydána v 8 jazycích, obdržela cenu od Evropské společnosti pro katolickou teologii a stává se, nebojím se říci, bestsellerem na různých knižních trzích.

Přeji této knize na cestě po Itálii, aby zde našla vnímavé čtenáře a vedla je k přemýšlení o nových způsobech pastorace a duchovní péče v Evropě tolik potřebující novou evangelizaci.

Kardinál Dominik Duka OP