Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Zdravice ke Dni památky obětí holocaustu

Zdravice ke Dni památky obětí holocaustu

Na setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Senát Parlamentu ČR  26. ledna 2018 zaslal kardinál Duka svou zdravici.

26. ledna 2018
Přednášky / Proslovy

 

Vážení přítomní, dámy a pánové,

dovolte, abych vás nejenom pozdravil při příležitosti dne vzpomínky na holokaust, respektive šoa. Zde v sále Senátu České republiky nejenom si připomínáme minulost, ale chceme také vyjádřit svůj postoj a nesouhlas s růstem nového antisemitismu, který se uplatňuje v současném světě, především v některých zemích západní Evropy, kde je realita antisemitismu provázena i  násilím a vražednými teroristickými útoky, které jsou v duchu politické korektnosti bagatelizovány či zamlčovány. O tom svědčí oprávněné obavy i strach, v jehož důsledku mnozí bratři a sestry izraelského národa opouštějí své domovy a hledají bezpečí. Nestačí projevy solidarity v situaci, kdy i významné celosvětové organizace na svých zasedáních dávají průchod nepřátelství v podobě antijudaistických prohlášení a mnohdy jsou i většinou přijímány. Dovolte, abych právě zde vyslovil své obavy, ale i prosbu, aby politická reprezentace naší země ve vzpomínce na holokaust našich občanů židovské národnosti či romského etnika usilovala o naplňování deklarace základních lidských práv.

Děkuji Vám všem za vaše porozumění a pochopení a věřím také v sílu potřebné iniciativy.

+ Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský a primas český