Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Závěrečné slovo na velehradské pouti 2021

Závěrečné slovo na velehradské pouti 2021

Na velehradské pouti 5. července 2021 předal kardinál Duka Mons. Janu Graubnerovi zlatou svatovojtěšskou medaili a vyzdvihl symboliku Velehradu.

Video
5. července 2021
Přednášky / Proslovy

 

K oslavě sv. Cyrila a Metoděje, letošních „jubilantů“ sv. Josefa, sv. Ludmily a kandidáta blahořečení A. C. Stojana, ale také aby děkovali všem, kdo pomáhají v koronavirové pandemii nebo při nedávné přírodní katastrofě na jižní Moravě, se v pondělí 5. července 2021 sešlo na Velehradě při Národní cyrilometodějské pouti asi 15 tisíc věřících. Přinášíme také fotogalerii.

Slavnostní bohoslužbu na nádvoří před poutní bazilikou zahájil v 10.30 liturgický průvod, který uzavíralo 19 biskupů. Na pódiu přitom již v té chvíli byly přítomny desítky kněží. Hlavní celebrant, pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, pak zdůraznil, že bohoslužba má být především poděkováním: Bohu a svatým věrozvěstům, vedle toho ale i všem, kdo pomáhali v koronavirové pandemii i po úderu tornáda na jižní Moravě, a také těm, kdo tyto katastrofy přijali s odhodláním nerezignovat, ale doufat.

 

V závěru bohoslužby kardinál Duka předal u příležitosti letošního dvojího výročí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana jeho nástupci, arcibiskupu Janu Graubnerovi, zlatou svatovojtěšskou medaili za obnovu poutního místa Velehrad. Pozval také věřící k oslavě národní pouti ke sv. Ludmile v polovině září na Tetíně.

Poté pak arcibiskup Jan Graubner jako předseda České biskupské konference předal ocenění biskupů vybraným osobnostem a také sdružením za přínos pro církev a společnost. Řád sv. Cyrila a Metoděje za velký přínos v oblasti křesťanského umění obdržel historik umění Jan Royt. 

Děkovné uznání ČBK za velký přínos v oblasti televizní tvorby převzal P. Leoš Ryška, SDB, ředitel televize Noe, která letos slaví 15. výročí svého vzniku.

A Pamětní medailí ČBK bylo oceněno pět osob nebo sdružení: jako výraz poděkování zdravotnickým pracovníkům za jejich náročnou a obětavou službu, zvláště v současné velmi exponované době, Česká asociace sester, v jejímž jménu ocenění převzala viceprezidentka Lenka Kalábová, dále historik Karel Kavička za dlouholetou obětavou práci pro obnovu mariánského sloupu v Praze, činovník Orla Božetěch Kostelka za věrnost křesťanským zásadám a celoživotní službu pro dobro církve prostřednictvím organizace Orel, přírodovědec Jiří Grygar za celoživotní přínos při budování mostů mezi oblastí vědy a víry a také sdružení fotografů Člověk a Víra za službu obrazem pro dobro církve (ocenění převzal předseda Roman Albrecht).

Věřící na závěr pozdravil také apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo a tlumočil jim pozdrav papeže Františka, v němž všechny ujistil o blízkosti Svatého otce i jeho modlitbě zvláště za oběti tornáda: zemřelé a zraněné i ty, kdo přišli o prostředky k obživě, o zázemí a domov.

jne, Cirkev.cz