Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Pozdrav americké námořní pěchotě

Pozdrav americké námořní pěchotě
15. listopadu 2018
Přednášky / Proslovy

 

Vaše Excelence, pane Stevene Kingu, velvyslanče USA,

vážení hosté, především příslušníci Námořní pěchoty armády USA,

dámy a pánové, milí přátelé,

je pro mne ctí Vás při této příležitosti pozdravit, vzdát vám úctu a dík. Vaše jednotky patří k elitě armády USA, která dvakrát zachránila evropské státy v obou světových válkách. Tato vítězství vedla také jak k vzniku ČSR, tak k osvobození Československa od nacistické okupace. Skutečná síla americké armády a politiky vašeho státu byla pro nás vždy nadějí na návrat svobody a suverenity našeho státu, který vznikl také díky velké pomoci USA. Je to dík za věrnost zemi a armádě, která nás nikdy nezradila a proto Bůh žehnej Námořní pěchotě armády USA a vaší velké krásné zemi.

 

Všemohoucí Bože, Stvořiteli a náš Otče,

prosím, ať tvé požehnání spočine na příslušnících Námořní pěchoty a na jejich rodinách.

Chraň je ve zdraví a zachovej na životě, aby mohli splnit své náročné úkoly a jednou se těšit i k zaslouženému odpočinku.

Ať Bůh naplní vaše srdce radostí a přeji vám požehnaný a šťastný večer při této slavnostní příležitosti.