Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Promluva k mládeži v Krakově

Promluva k mládeži v Krakově

Na celosvětovém setkání mládeže v polském Krakově v červenci 2016 promluvil kardinál Duka k mladým poutníkům a připomněl význam slova láska.

30. července 2016
Přednášky / Proslovy

 

Královna Matka Milosrdenství

 

Moji drazí mladí přátelé, děvčata a chlapci, mladé ženy a mladí muži,

 

setkáváme se zde, na území tzv. Malopolska, či Krakovska, které bylo osídleno západoslovanským kmenem Vislanů. Řeka, která protéká Krakovem, je právě zmíněná Visla. Je to symbol života Polska. Můžete si zazpívat s polskými přáteli Jeszcze Polska nie zginęła... Ano, Visla plyne po polské krajině, jako plyne lidský život. Možná si řeknete, co ten šedivý pán nám mladým může radit do života. Jsem zde s vámi, abychom spolu s římským biskupem Františkem děkovali Bohu za jeho milosrdenství, za jeho lásku k nám. Nikdo nikdy z vás v životě nebudete mít větší hlad po lásce jako právě teď když jste mladí. A tak jako plyne ta voda ve Visle, tak i láska má různé podoby. Tak jako vy, i já jsem byl malým dítětem, žili jsme tehdy láskou a byla to především láska rodičů. Ještě dříve než jsme se stačili prvně nadechnout, rozplakat se a křičet do tohoto světa, tak jsme byli devět měsíců pod srdcem své matky v jejím lůně. Když jsme dnes naslouchali Lukášovu vyprávění o návštěvě Panny Marie, která běží do Judských hor, aby pomohla své starší tetě při porodu a při péči o novorozeně, kterým nebyl nikdo jiný, než sv. Jan Křtitel, bratranec Pána Ježíše, slyšeli jsme o dítěti, které se radostí pohnulo v matčině lůně. A slovo lůno v jazyce praotce Abraháma, Mojžíše, ale také v jazyce Ježíše Krista - hebrejštině, je v tomto jazyce kořenem pro slovo milosrdenství. Tak jako my, když řekneme milosrdenství, slyšíme slova milovat a srdce, tak když hebrejské dítě řekne slovo milosrdenství, tak slyší slovo mateřské lůno. Pojem milosrdenství je v hebrejštině velice blízký slovu chesed, s kterým si moc nevíme rady, protože možnost překladu je vypsána v teologickém slovníku Starého zákona na čtyřiceti stránkách. Vyjadřuje však všechny podoby lásky.

 

A tak se vraťme k té Visle, ona plyne, a tak z té vaší, ale i mé dětské lásky jsme vrostli do věku, kdy člověk hledá bohatší, romantičtější lásku, a to jsou ta vaše zamilování. Myslím, že nebudu lhát, když řeknu, že já, tak jako ostatní páni biskupové a kněží, vám můžeme říci, že nás nesvedla krásná tvář dívky, jak říká prorok Jeremiáš, ale naše zamilovanost nás spojila s Bohem, který se v Kristu stal jedním z nás. Každý z nás by mohl vyprávět o první schůzce, milostné schůzce s Bohem, (vy spíše používáte slovo rande, ale nevím si rady, jak bych ho skloňoval). I vy musíte říci, že je to určité tajemství, co vás svedlo nebo svede k tomu, že víte, že ta, nebo ten, vás má rád a vy jeho. Ale abychom se po proudu řeky přiblížili k Baltu: pak si vyměníte role a poznáte, co znamená láska rodiče, matky či otce k dítěti. Budete také hlouběji chápat, co znamená slovo milosrdenství v češtině i hebrejštině. Zamilovanost přejde a jednoho dne i vaše děti opustí rodinné hnízdo a budete muset sami sebe znovu objevovat. Budete toužit po zralé a hluboké lásce, ale nenechte se nachytat na onu vějičku, se kterou se setkáváte v okolí, kdy již odkvetlý muž hledá mladou dívku, nebo naopak a opouští svou manželku. Pokud to udělá, ať už je to muž, nebo žena, odpusťte, ale dovolím si říct, že pošlapal celý svůj život. Má-li jako Visla doplynout až do onoho moře Boží lásky, tak v tomto případě je v ohrožení, že skončí ve slepém rameni, kde voda hnije a zapáchá.

 

Láska je tam, kde je život, tam kde je umění být s druhým a pro druhé. Kde slovo oběť se neříká plačky, nebo se skřípěním zubů, ale kdy slovo oběť je vlastně objetí, a obejmout, spočinout v náručí, to je ta veliká cesta. Možná si někdo můžete myslet, že je to kruh, ale nejsem si jistý, spíše je to ten tok Visly. A tak jako Polsko nezhyne, když Visla plyne polskou krajinou, tak i váš život bude jedinečný a krásný čím čistší a živější bude bystřina vašeho života.

 

Proto jsem se rozhodl každému z vás dát do ruky Knihu knih, Knihu života. Naučte se ji číst, ona je pravdivá, ona vám řekne, že ne všechno v životě se vám podaří, jako se to nepodařilo Davidovi, Šalamounovi, anebo Petrovi, i on zklamal. Ale Bible vám dává směr, těmi ukazateli je Desatero. A pokud se máte rozhodnout rychle a není možné vyjmenovávat jednotlivá přikázání, tak vám stačí jedno: přikázání lásky, které nám Pán Ježíš dal na rozloučenou, a to je naše smlouva s Ním, ta je nerozlučná a On nezklamal. On nechal své objetí přibít na kříž, abychom věděli, že vždycky je připraven nás obejmout, protože milosrdenství není bez odpuštění. A odpuštění není bez lítosti.

 

S těmito slovy předávám Písmo svaté napsané v jazyce Abrahámově, Mojžíšově a Ježíšově, přeložené do jazyka Homérova, Platonova a Aristotelova, přeložené sv. Cyrilem a Metodějem do naší staroslověnštiny a v době Otce vlasti Karla IV. do českého jazyka. A Karlova Bible Leskovecko-drážďanská se také stala podkladem a pomůckou pro polský překlad Bible královny Žofie.

Amen.

+Dominik kardinál Duka