Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Inaugurační pozdrav prezidentovi

Inaugurační pozdrav prezidentovi

Při inauguraci prezidenta Miloše Zemana do druhého funkčního období 8. března 2018 se kardinál Dominik Duka spolu s nově jmenovaným prezidentem poklonil památce patrona státu – sv. Václava.

8. března 2018
Přednášky / Proslovy

 

Vaše Excelence, vážený pane prezidente s chotí Ivanou a dcerou Kateřinou,

vítám Vás na nejposvátnějším místě naší země, v sacrosanctu svatého Václava.

Dějiny států, které vznikaly po rozpadu Západořímské říše, nebo na nových teritoriích, se odvolávají na křest. Křest našich elit, lechů a vladyků se uskutečnil mimo hranice Čech. Přesto i my se odvoláváme na křest knížete Bořivoje a sv. Ludmily na Velké Moravě v době cyrilometodějské misie. O tento křest opírali naši státnost králové Vladislav, Přemysl Otakar II., a nepřímo i Otec vlasti Karel IV.

Avšak rozhodujícím momentem pro naši identitu duchovní, kulturní i politickou se stala postava knížete sv. Václava. On se stal modelem a věčným panovníkem. Muž vzdělaný, moudrý a spravedlivý!

To je důvod, proč jsme zde a to je také velikost našich dějin.

Vážený pane prezidente, ujal jste se úřadu hlavy státu podruhé a to v době, kdy jak v zahraničí, tak i u nás se potýkáme s nečekanými turbulencemi a společnost je z velké části desorientována.

Jsme zde i v duchu preambule naší ústavy: „Věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé… odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,“ …

Ujímáte se úřadu ve stém výročí vzniku Československé republiky a v úřadu prezidenta, který zahájil TGM a také ve 25. výročí vzniku České republiky, jak nám připomněla slova Václava Havla, který je autorem této předmluvy. Stál jste s ním na Letné 25. listopadu 1989 v nezapomenutelných okamžicích rodící se svobody!

Přeji Vám odvahu a moudrost, protože toto období nebude pro Vás, ale pro žádného občana naší vlasti lehké. Vertikály věží naší katedrály jsou nadějí a výzvou, kterou nechceme a nesmíme přeslechnout!

 

Inaugurace prezidenta České republiky
8. března 2018, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Svatováclavská kaple