Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Úvod do Písma svatého Starého zákona

Úvod do Písma svatého Starého zákona

Kniha pojednává o inspiraci, o kánonu Písma svatého, o historii textu a podává všeobecná pravidla hermeneutiky. Zaměřuje se na problematiku jednotlivých knih a s nimi souvisejících otázek.

12. června 2010
PUBLIKACE

Kniha Úvod do Písma Svatého Starého zákona vznikla jako příručka biblistiky pro dominikánské generální studium. Vychází z toho, že dějiny a tajemství Zjevení vyžadují filosoficko-teologické uvedení a seznámení s různými aspekty a otázkami. Hlavním tématem úvodu je vznik Bible, její integrita a interpretace. Introdukce užívá i pomocných oborů jako je filologie, historie, archeologie, srovnávací vědy náboženské či zeměpis.

Dominik Duka, Úvod do Písma svatého Starého Zákona, Praha 1992.