Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Škola vnitřní modlitby

Škola vnitřní modlitby

Z našeho života se vytrácí umění rozhovoru, při kterém jde o vzájemné naslouchání. Rozhovor s Bohem, modlitba, to je naslouchání Bohu, své duši i lidem.

11. června 2010
PUBLIKACE

Škola vnitřní modlitby je jakýmsi návodem k vnitřní modlitbě. Ukazuje, že druhou stránkou naslouchání je umění formulace, při němž se nám samotným ujasňují vlastní přání, prosby, a díky. Bůh je zná jistě daleko dříve, než je my vyslovíme. Není tedy třeba velkého počtu slov, není třeba někdy slov vůbec.

Kniha představuje postupně jednotlivé duchovní školy tak, aby čtenáři pomohly k orientaci, k pocitu, že jejich cesta je správná. Jsou to svědectví o způsobu modlitby, přátelská nabídka sdílení radosti ze směřování k Bohu. Vlastní text knihy je doplněn poznámkami, které jsou inspirací pro všechny vrstvy čtenářů. Posledním v pořadí, nikoli však poslední významem, je překlad Devíti způsobů modlitby sv. Dominika, který zobrazuje konkrétně všechny zásady popsané v první části knihy.

Dominik Duka, Škola vnitřní modlitby, Petrov 1991.