Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Revue Salve

Revue Salve

Revue pro teologii, duchovní život a kulturu je významný český odborný časopis, zaštiťovaný českou dominikánskou provincií. Jeho dlouholetým šéfredaktorem je od roku 1997 Dominik Duka OP.

Fotografie
29. června 2010
PUBLIKACE

Salve se snaží nabídnout pro lidi přemýšlející o víře, teologii a kultuře pestrou šíři současného živého křesťanského myšlení nejen českého, ale s přesahy do anglosaského, románského a polského myšlenkového světa. Vychází čtyřikrát ročně od roku 1991. Vydává ji nakladatelství Krystal OP. Jeho přímým předchůdcem byl dominikánský samizdatový teologický časopis Sursum (1985–1990), navazuje však též na tradici prvorepublikových dominikánských časopisů Na hlubinu a Filosofická revue a v jistém smyslu se volně inspiruje revuí Souvislosti z poloviny 90. let 20. století.

Dominik Duka OP se stal šéfredaktorem od 7. ročníku (1997). Stál ovšem již u zrodu Salve a přispíval do něho. Od roku 2001 se jednotlivá, dosud rubriková čísla mění v tematická. Ustaluje se struktura editorial – blok textů k zastřešujícímu tématu – oddíl recenzí – anglické resumé. Dukův editorial se stává rozsáhlejší vstupní úvahou nad daným tématem a celkem čísla. Během roku 2004 je stabilizována současná podoba koncepčně propracovaných čísel, které nabízejí náhledy na dané téma z více rozdílných a někdy i protichůdných úhlů. V jednom roce se volně střídají okruhy filozoficko-teologických, biblicko-historických, spirituálních, sociálních a kulturně-uměleckých témat.

Redakce revue Salve společně s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy – Centrem teologie a umění, Akademickou farností Praha u Nejsv. Salvátora a Akademickou duchovní službou v Hradci Králové pravidelně pořádá různé přednášky a debatní večery, kam zve domácí i zahraniční hosty.

 

http://salve.op.cz/

šéfredaktor: Dominik Duka OP, redakce: Norbert Schmidt a Martin Bedřich, redakční rada: Josef Bartoň, Gregor Buβ, Tomasz Dostatni OP, Štěpán M. Filip OP, Ludvík  Grundmann OP, Benedikt Hajas OP, Klára Jelínková, Pavel Vojtěch Kohut OCD, Benedikt T. Mohelník OP, Jiří Pavlík, Tomáš Petráček, Tomáš Pospíšil OP, Jan Regner SJ, Albert-Peter Rethmann, Oldřich Selucký, Karel Šprunk, Alexius Vandrovec OSB