Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Dominik Duka – Tradice, která je výzvou

Dominik Duka – Tradice, která je výzvou

Kniha rozhovorů pražského arcibiskupa Dominika Duky OP, dominikánského kněze a publicisty Tomasze Dostatniho a šéfredaktor přílohy Katolického týdeníku Perspektivy a překladatele z polštiny Jaroslava Šubrta se věnuje smyslu tradice a jejímu vztahu k dnešním otázkám.

1. listopadu 2011
PUBLIKACE

V knižním rozhovoru reflektují jeho autoři témata, která jsou současnému pražskému arcibiskupovi drahá: smysl tradice, zvláště katolické v kontextu moderních českých a evropských dějin, kořeny víry a věrnosti církvi, dějiny domikánského řádu a jeho přínos do mozaiky církevní minulosti i současnosti, ale probírají také a především jeho dnešní názory na českou společnost, stát, stav dialogu státu a církve. Široký záběr rozhovoru dává jedinečným způsobem nahlédnout do myšlenkového světa Dominika Duky, současné hlavy české katolické církve.

Dominik Duka, Tomasz Dostatni, Jaroslav Šubrt, Dominik Duka – Tradice, která je výzvou, Portál 2011.