Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kázání

Kázání z Kladska

Při výročí 650 let od úmrtí prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic odsloužil kardinál Duka 3. listopadu mši u jeho hrobu v polském Kladsku.

Kázání 4. listopadu 2014 více

Kázání ze setkání dominikánské rodiny v Praze

Audio

Kardinál Dominik Duka sloužil 11. října mši na setkání dominikánské rodiny v Praze. V kázání kardinál vyzdvihl význam přátelství.

Kázání 13. října 2014 více

Svatováclavské kázání 2014

Homilie J. Em. Dominika kardinála Duky OP na národní pouti ve Staré Boleslavi v35 neděli o slavnosti sv. Václava dne 28. září 2014.

Kázání 28. září 2014 více

Kázání z Blaníku

Audio

Na vrchol Velkého Blaníku ve výši 638 se v sobotu 20. září vydaly stovky poutníků, aby vyslechli svatováclavské kázání kardinála Dominika Duky. Náš vztah ke svatému Václavovi nejsou jen mýty a legendy, upozornil arcibiskup v kázání.

Kázání 21. září 2014 více

Kázání na dožínkové pouti v Blatnici

V Blatnici pod svatým Antonínkem se dne 31. srpna 2014 konala tradiční Děkovná pouť dožínková. Procesí se odebralo od místního kostela ke kapli Sv. Antonína. Zde sloužil mši kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, který převzal obětní dary ze zahrad, polí a vinohradů. V kázání připomněl paralely mezi dobou ukřižování Ježíše Krista a padesátými lety 20. století.

Kázání 1. září 2014 více

Kázání na Národní pouti rodin 2014

V klášteře ve Žďáru nad Sázavou ve dnech 29.-30. srpna proběhla Národní pouť rodin. Kardinál Duka celebroval hlavní mši svatou v sobotu 30. srpna 2014. V kázání se zaměřil na podporu tradičního pojetí křesťanské rodiny.

Kázání 30. srpna 2014 více

Kázání na CSA v Třešti

Audio

Mladí lidé z celé republiky se se setkali mezi 17.-22. srpnem na Celostátní setkání animátorů (CSA). V pondělí 18. srpna je navštívil i kardinál Dominik Duka. S mladými lidmi vedl dvouhodinovou diskuzi, poté celebroval slavnostní mši svatou.

Kázání 18. srpna 2014 více

Kázání kardinála Duky ke svatému Dominikovi

Audio

Kardinál Duka navštívil na svátek. sv. Domika sesty dominikánky v Lysolajích a odsloužil odpolední mši u sv. Jiljí. Záznam kázání z obou mší nabízíme k dispozici.

Kázání 10. srpna 2014 více

List kardinála Tomáška

Audio

Kardinál Duka odsloužil zádušní mši za kardinála Tomáška, od jehož smrti 4. srpna uplynulo již 22 let. Místo kázání přečetl pastýřský list, který obyvatelům Čech, Moravy a Slezska věnoval kardinál Tomášek, který ale nakonec nebyl v kostelích čten.

Kázání 4. srpna 2014 více

Kázání v Sudějově

Fotografie Audio

O víkendu 26. července 2014 proběhly v Sudějově slavnosti u příležitosti svátku svaté Anny. V sobotu odsloužil poutní mši svatou ke cti sv. Anny v kostele sv. Anny kardinál Dominik Duka. Součástí pouti bylo také představení s názvem „Kořeny a křídla svaté Ludmily“, které připravily ZUŠ Sedlčany a iniciativa Cesta sedmi kostelů. Tématu rodiny se kardinál Duka věnoval i v homilii.

Kázání 27. července 2014 více

Velehradské kázání 2014

Audio

V sobotu 5. července, na slavnost sv. Cyrila a Metoděje, se sešli čeští a moravští biskupové, aby společně celebrovali před velehradskou bazilikou slavnostní mši svatou. Mši předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner, kázání o duchovním odkazu cyrilometodějské tradice si připravil kardinál Dominik Duka.

Kázání 5. července 2014 více

Mše za Josefa Štemberku v Buštěhradu

Audio

Při příležitosti 95. výročí od nastoupení farářské služby P. Josefa Štemberky v Lidicích pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužil od 18.00 hodin za lidického faráře zádušní mši svatou v kostele Povýšení svatého Kříže v Buštěhradu. Poté se kardinál Duka setkal s historiky nad otázkou zahájení beatifikace posledního lidického faráře.

Kázání 2. července 2014 více

Kázání v Pardubicích 30. června

Audio

Kardinál Dominik Duka sloužil 30. června v Pardubicích zádušní mši za prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic.

Kázání 30. června 2014 více

Kázání na Konopišti 28. června 2014

Audio
Kardinál Dominik Duka v sobotu 28. června 2014 pod širým nebem na Konopišti zádušní mši za následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este, jeho manželku Žofii z Hohenbergu a za oběti první světové války.

 

Kázání 28. června 2014 více

Kázání za oběti 1. světové války

Audio

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužil 24. června 2014 při příležitosti 100. výročí od vypuknutí první světové války v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 18.00 hodin slavnostní rekviem.

Kázání 25. června 2014 více

Kázání ke sv. Janu Křtitelovi

Audio

Kardinál Dominik Duka sloužil na svátek sv. Jana Křtitele mši v kostele sv. Panny Marie pod řetězem. V kázání, směřovaném k členům maltézského řádu promluvil o dialogu v dnešní době.

Kázání 23. června 2014 více

Kázání na Boží Tělo

Audio

Kardinál Dominik Duka sloužil 19. června v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou s tradičním eucharistickým procesím. V kázání připomněl symboliku krve v naší kultuře.

Kázání 19. června 2014 více

Kázání z Lidic 2014

Audio

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehnal při mši svaté sloužené za lidického faráře P. Josefa Štemberku 14. června 2014 v rámci pietní vzpomínky na vyhlazení Lidic obraz Panny Marie Lidické, který bude umístěn v presbytáři zničeného kostela sv. Martina v Lidicích.

Kázání 14. června 2014 více

Kázání k mši za duchovní povolání 6.6.2014

Audio

Kardinál Duka sloužil 6. června mši za duchovní povolání.

Kázání 9. června 2014 více

Kázání ke svaté Zdislavě 31.5.2014

Audio

Kardinál Duka celebroval 31. května v Jablonném na českolipsku mši sv. ke cti svaté Zdislavy. V homilii pak kardinál Duka připomněl stvoření člověka jako jednoty muže a ženy.

Kázání 1. června 2014 více

Kázání v Křižanově 25.5.2014

Audio

Kardinál Duka celebroval 25. května  v Křižanově mši sv. ke cti svaté Zdislavy.

Kázání 25. května 2014 více

Homilie při pouti skautů ke svému patronu sv. Jiří do jeho bazilky

Fotografie Audio

V den svátku sv. Jiří 24. dubna 2014 připutovali skauti z blízka i daleka ke svému patronu sv. Jiří do jeho baziliky na Hradě pražském. Otec Dominik kardinál Duka jim přiblížil tohoto světce uctívaného jako rytíře mučedníka od roku 303 až dodnes skoro na celém světě.

Kázání 25. dubna 2014 více

Soubor velikonočních kázání kardinála Duky

Audio

Kardinál Duka oslavil velikonoční svátky v pražské svatovítské katedrále. Záznamy jeho kázání ze dne 17. dubna až 20. dubna jsou k dispozici pod níže uvedenými odkazy.

Kázání 22. dubna 2014 více

Kázání na Missa Chrismatis

Audio

Kněží a jáhni pražské arcidiecéze se sešli na Zelený čtvrtek ráno 17. dubna 2014 v Katedrále při společné bohoslužbě. Při eucharistické slavnosti Missa chrismatis znovu obnovili své závazky, které vyplývají ze svátosti svěcení. Kardinál Duky k nim promluvil o významu celibátu, kněžského poslání a závazcích, vyplývajících z majetkového narovnání.

Kázání 17. dubna 2014 více

Pašjiové hry a zahájení výstavy B. Reynka

Audio

Kardinál Dominik Duka převzal záštitu nad nově otevřenou výstavou grafik Bohuslava Reynka v pražské Valdštejnské jízdárně. Vernisáži předcházely pašijové hry v podání žďárského souboru, zahrané 16. dubna 2014 v katedrále a po cestě k místu výstavy. 

Kázání 17. dubna 2014 více

Kázání z pohřbu Jaroslava Šerých

Audio

Kardinál Dominik Duka dne 31. března odsloužil mši svatou, na které se shromáždění rozloučili s nedávno zesnýlým malířem Jaroslavem Šerých.

Kázání 1. dubna 2014 více

Kázání z inaugurace děkana KTF

Audio

Děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vstupuje v letošním roce do druhého funkčního období. Na bohoslužbě dne 3. března mu popřál mnoho zdaru do dalších let kardinál Duka. V kázání vyzývá akademické pracovníky k hledání Pravdy.

Kázání 3. března 2014 více

Požehnání olympijské reprezentaci

Přepis modlitby, kterou kardinál Duka pronesl k českým sportovcům.

Kázání 7. února 2014 více

Kázání na Hromnice

Audio

V sobotu 1. února 2014 na svátek Uvedení Páně do chrámu se řeholníci, řeholnice a další zasvěcené osoby setkaly s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP. Kardinál Duka v kázání vyzývá přítomné řeholníky, aby se nebáli o své místo v moderním světě.

Kázání 3. února 2014 více

Kázání ve Freiburgu v Breisgau

Kardinál Dominik Duka přijal pozvání k oslavám 75 let dominikánské provincie do Freiburgu v Breisgau, kde sloužil jako hlavní celebrant slavnostní mše a kazatel. Přepis kázání o spolupráci české a německé církve je k dispozici níže. Německá verze textu je dostupná v německé části webu.

Kázání 2. února 2014 více

Kázání při mši za Karla Velikého

Audio

Kardinál Dominik Duka odloužil 25. ledna mši za Karla Velikého. V kázání vzpomněl život a odkaz Karla Velikého, kritizoval zmrtvění západní civilizace a morální tápání současné Evropy.

Kázání 27. ledna 2014 více

Kázání Dominika Duky na svátek Sv. Václava

Hlavním celebrantem a kazatelem při dnešní (sobota 28. září 2013) svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi byl kardinál Dominik Duka. Jeho homilii přinášíme v plném znění.

Kázání 28. září 2013 více

Kázání při děkovné mši za 20 let Nadace Dobré dílo

Audio

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP 19. září 2013 od 15.00 hodin sloužil v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově mši svatou u příležitosti 20. výročí založení nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského. Ta pomáhá v péči o staré, nemocné a handicapované.

Kázání 23. září 2013 více

Kázání na pouti tří národů ve Zlatých Horách

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštívil 21. září 2013 poutní místo Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách. Poutní mši svatou sloužil spolu s ostravsko-opavským biskupem Františkem Lobkowiczem a opolským biskupem Andrzejem Czajou. Ve svém kázání připomněl společnou historii Čechů, Poláků a Němců. 

Kázání 23. září 2013 více

Homilie ke cti sv. Ludmily

Audio

Dne 16. září 2013 sloužil kardinál Duka v bazilice sv. Jiří mši ke cti svaté Ludmily.

Kázání 16. září 2013 více

Homilie na Radhošti, 7. září 2013

Audio

Dominik Duka 7. září zastavil na Radhošti, aby uctil výročí 1550 příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. V kázání připomněl důležitou roli, kterou sehrála Morava v utváření českého národa i pověst o Cyrilu a Metodějovi. Ve svých slovech kardinál dále zdůraznil potřebu vzdělání a rodiny.

Kázání 7. září 2013 více

Homilie na XXI. Muklovské pouti

Audio

Dominik Duka se zúčastnil 7. září XXI. Muklovské pouti na Svatém Hostýně. Při mši pronesl homilii na téma muklovství, politická situace a osud demokracie v zemi.

Kázání 7. září 2013 více

Kázání z Mariazell

Dominik Duka sloužil při slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna mši svatou v rakouském Mariazell. V kázání poukázal na duchovní blízkost církve v Rakousku a v Česku. Zdůraznil, že společné prvky vyrůstají nejen z minulosti v rakousko-uherské monarchii, ale také v úctě k Matce Boží z Mariazell

Kázání 16. srpna 2013 více

Homilie při oslavě bl. Česlava

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 19.-20. července 2013 ve Vratislavi zúčastnil oslav bl. Česlava, polského dominikánského kazatele, který roku 1222 založil v Praze první dominikánský konvent.

Kázání 20. července 2013 více

Mše za Opus Dei

Audio

Dominik Duka dne 26. června odsloužil v týnském chrámu mši za osobní papežovu Prelaturu Svatého kříže, známou spíše pod názvem Opus Dei. Při mši byla vzpomenuta osoba zakladatele hnutí José María Escrívy.

Kázání 26. června 2013 více

Kázání při mši ke cti sv. Jana pro Maltázské rytíře

Audio

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužil 24. června v kostele Panny Marie pod řetězem mši svatou ke cti sv. Jana pro Řád maltézských rytířů.

Kázání 25. června 2013 více

Homilie ze svěcení kněží, 23. červen 2013

Audio

Vkládáním rukou a modlitbou arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky OP přijali v sobotu 22. června 2013 v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha kněžské svěcení jáhni David Horáček CSsR, Eliáš Tomáš Paseka OFM, Jan Primus a Vojtěch Smolka. Záznam homilie kardinála Duky ze slavnosti je k dispozici ve zvukové podobě.

Kázání 24. června 2013 více

Kázání při Mši za Evropu

Kázání kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského při Mši za Evropu v katedrále Notre Dame Strasbourg, 18. června 2013.

Kázání 19. června 2013 více

Kázání na pouti mužů, Piekary 26. května 2013

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 26. května 2013 zúčastnil tradiční pouti mužů k Panně Marii Piekarské v Polsku. V 9.30 hodin pak v  Piekarech Śląskich koncelebroval mši svatou. Panna Marie Piekarská je spolu se sv. Hyacintem (Jackem) hlavní patronkou katovické arcidiecéze v Horním Slezsku, které je místem s dlouhou hornickou tradicí.

Kázání 26. května 2013 více

Kázání ke sv. Janu Nepomuckému

Audio

Kardinál Dominik Duka převzal záštitu nad obnovenými barokními slavnostmi Navalis, které se konají vždy v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého. Navalis odstartovala mše svatá v katedrále, celebrovaná kardinálem Dukou. Slavnost pokračovala procesím několikatisícového davu na Karlův most a večerním barokním koncertem na hladině Vltavy.

Kázání 16. května 2013 více

Kázání na Národní pouti kněží na Velehradě

Fotografie Audio

Kardinál Dominik Duka se ve dnech 13. 4. - 14. 4. zúčastnil Národní poutě kněží na Velehradě. Při slavnostní bohoslužbě 14. 4. pak před shromážděnými kněžími a početným zástupem věřících homilii, ve které zdůraznil roli kněží ve společnosti.

Kázání 16. dubna 2013 více

Homilie kardinála Duky k 100. výročí narození arciopata Anastáze Opaska

Audio

V benediktinském arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově ve dnech 13. 4. – 14. 4. proběhl Vzpomínkový víkend k 100. výročí narození arciopata Anastáze Opaska. Program Vzpomínkového víkendu zahájila v sobotu 13. dubna slavnostní mše, celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou.  

Kázání 13. dubna 2013 více

Homilie na Bílou sobotu

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předsedal 30. března 2013 liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí.

Kázání 30. března 2013 více

Homilie na Velký pátek

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předsedal 29. března 2013 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha obřadům, při kterých jsou věřící uváděni do tajemství utrpení a smrti Ježíše Krista.

Kázání 29. března 2013 více