Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kázání na Konopišti 28. června 2014

Kázání na Konopišti 28. června 2014
Kardinál Dominik Duka v sobotu 28. června 2014 pod širým nebem na Konopišti zádušní mši za následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este, jeho manželku Žofii z Hohenbergu a za oběti první světové války.

 

Audio
28. června 2014
Kázání

Zádušní mše se konala v den stého výročí sarajevského atentátu. Ceremonie začala v 18 hodin na nádvoří zámku za účasti ministra kultury Daniela Hermana, rakouského velvyslance Ferdinanda Trauttmansdorffa a generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové. Státní zámek Konopiště vzpomíná i večerními prohlídkami, přednáškami a slavnostmi. Zádušní mši spolu s kardinálem Dukou celebroval Michael Josef Pojezdný, opat Strahovského kláštera, Vojtěch Eliáš a Gustaw Sikora z vikariátu Benešov.

 

PV kázání kardinál připomněl všechny lidské oběti válečných konfliktů a varoval před dalšími, do kterých lidstvo směřuje. Zmínil i teroristické útoky, kterými se podle něj nedají konflikty řešit. „Chtěl bych připomenout, že je to také výročí o lidskosti, schopnosti reflektovat situaci, která byla v 19. století v rámci monarchie, ve které vznikly určité nedořešené problémy. Nedualita, která zůstávala jak určitý státní princip, bez přistoupení k trialitě,“ uvedl.

 

Záznam kázání:

(jne)

Další odkazy:

Sto let od Sarajeva - Duka odslouží za arcivévodu zádušní mši (ČT)

Kardinál Duka odsloužil na Konopišti zádušní mši za Františka Ferdinada d´Este (ČRo)

Na Konopišti celebroval zádušní mši za Františka a Žofii kardinál Duka (Deník)