Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kázání

Kázání z polské Lednice

Video

Kardinál Duky byl pozván při příležitosti výročí 1050 let křtu Polska jako slavnostní kazatel do polské Lednice.

Kázání 5. června 2016 více

Kázání z Navalis 2016

Audio

Při tradičních svatojánských slavnostech 16. května 2016 kázal kardinál Duka, aby připomenul osobnost sv. Jana Nepomuckého.

Kázání 16. května 2016 více

Kázání ze mše za Karla IV.

Homilie Otce Dominika kardinála Duky OP 14. května .2016 při mši sv. o 700. výročí narození Karla IV. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěch v Praze.

Kázání 14. května 2016 více

Pastýřský list ke dni duchovních povolání

Ke Dni duchovních povolání 17. dubna 2016 vydává kardinál Dominik Duka pastýřský list, určený k četbě v kostelích.

Kázání 16. dubna 2016 více

Kázání z Pochodu za život 2016

Video Audio

V Praze se 2. dubna sešli účastníci  již 16. Pochodu pro život v katedrále, aby se spolu s kardinálem Dukou pomodlili za nenarozené děti, ale i za osud žen, které z nějakého důvodu byly nuceny podstoupit potrat.

Kázání 2. dubna 2016 více

Missa chrismatis

Audio

Kázání pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP během bohoslužby Missa chrismatis, která se konala 24. března v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Kázání 24. března 2016 více

Kázání na Dni mládeže v pražské diecézi 2016

Audio

O víkendu 18.-19. března se v pražské diecézi konalo setkání mládeže. Na závěrečnou bohoslužbu byl pozván kardinál Duka jako hlavní celebrant a kazatel.

Kázání 19. března 2016 více

Sv. Cyril a metoděj

Audio

Ve středu 9. března 2016 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP mši svatou ke cti sv. Cyrila a Metoděje, která se konala v rámci oslav Karla IV.

Kázání 9. března 2016 více

Rekviem za Zbyňka Berku z Dubé

Audio

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v pondělí 7. března 2016 sloužil v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, při příležitosti 410. výročí úmrtí, rekviem za svého předchůdce na stolci pražského arcibiskupa a velmistra křížovníků Zbyňka Berku z Dubé.

Kázání 7. března 2016 více

Popeleční středa 2016

Audio

Popeleční středou zahajujeme čtyřicetidenní půst jako přípravu před Velikonocemi, abychom se přiblížili tajemství  překonání smrti Vzkříšením Krista, říká v kázání na Popeleční středu 10. února  kardinál Duka.

Kázání 11. února 2016 více

Uvedení Páně do chrámu

Audio

V úterý 2. února 2016 jsme slavili Svátek Uvedení Páně do chrámu. Dopolední mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou celebroval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a při níž se setkaly Bohu zasvěcené osoby, začala žehnáním svící v kapitulním kostele Všech svatých. Poté následoval průvod a slavení eucharistie v katedrále.

Kázání 4. února 2016 více

Nový Rok 2016

Audio

Nový Rok 2016, Slavnost Matky Boží Panny Marie a Den obnovy samostatného Českého státu, ale také Světový den modliteb za mír - tato témata jsou obsahem slov úvodu i homilie Otce kardinála Dominika Duky OP, který v závěru mše sv. udělil Apoštolské požehnání spojené s plnomocnými odpustky.

Kázání 10. ledna 2016 více

Poděkování za rok 2015 o svatém Silvestru v katedrále sv. Víta Václava a Vojtěcha

Audio

V závěru občanského roku děkuje Otec kardinál Dominik Pánu Bohu za vše, čím nás tímto rokem provedl a připravil tak na rok budoucí. Úvod mše svaté a homilie je v příloze. Po mši svaté pak v meditaci před Nejsvětější Svátostí vyprošuje požehnání pro celou arcidiecézi a naši zem.

Kázání 10. ledna 2016 více

Novoroční pastýřský list

V novoročním pastýřském listu kardinál Dominik Duka hodnotí uplynulý rok a povzbuzuje do nového. Pastřský list je určen k přečtení na novoročních bohoslužbách.

Kázání 31. prosince 2015 více

Boží hod vánoční 2015

Audio

Boží hod vánoční v katedrále - "Splnilo se Písmo Svaté...", úvod a homilie Otce kardinála Dominika Duky OP v příloze.

Kázání 25. prosince 2015 více

Štědrovečerní půlnoční mše sv. v katedrále sv. Víta Václava a Vojtěcha 2015

Audio

Štědrovečerní půlnoční mši svatou o Vánocích 2015 sloužil v katedrále sv. Víta Václava a Vojtěcha Otec kardinál Dominik Duka OP. V úvodu mše svaté i v homilii, jejichž nahrávky jsou v příloze, obrací pozornost na Slovo, Slovo Boží, které se stává člověkem a je tu s námi.

Kázání 24. prosince 2015 více

Homilie z rekviem za Václava Havla

Audio

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužil 18. prosince 2015 v kostele sv. Anny - Pražská křižovatka již čtvrtou zádušní mši svatou za Václava Havla. Bohoslužbu pořádala Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Kázání 18. prosince 2015 více

Staročeské roráty v katedrále

Audio

16. prosince se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konaly roráty, při nichž měl kázání pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Kázání 16. prosince 2015 více

Slavnostní otevření Svaté brány ve svatovítské katedrále

Audio

12. prosince 2015 se konalo slavnostní otevření Svaté brány v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, po kterém následovala liturgie od 10.00 hodin v bazilice sv. Jíří.

Kázání 14. prosince 2015 více

Mše za pracovníky ve zdravotnictví

Audio

Na svátek sv. Lukáše, patrona lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, se zástupci těchto profesí sešli 19. října v katedrále, aby poprosili o Boží požehnání do další služby.

Kázání 19. října 2015 více

Kázání na Národní svatováclavské pouti 2015

Video

Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2015 ve Staré Boleslavi byl hlavním kazatelem kardinál Dominik Duka. Kázal o evropských hodnotách, dialogu a svatém Václavu jako zakladateli české státnosti.

Kázání 28. září 2015 více

Kázání z poutě řeholníků na Velehradě

Audio

Kázání pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky z poutě řeholníků na Velehradě z 29. srpna 2015.

Kázání 31. srpna 2015 více

Kázání na Chlumu sv. Máří

Na Chlumu sv. Máří strávil kardinál Dominik Duka několik prvních let svého kněžské služby. Na svátek Nanebevzetí Panny Marie se vrátil, aby spolu s českými a německými poutníky oslavil mariánský svátek.

Kázání 17. srpna 2015 více

Kázání ve Fuldě

V německé Fuldě sloužil mši 2. srpna 2015 pro Forum Deutscher Katholiken kardinál Dominik Duka.

Kázání 10. srpna 2015 více

Dominikánské kázání na svátek sv. Dominika

Audio

Na svátek sv. Dominika se kardinál Dominik Duka sešel 7. srpna se svými dominikánskými spolubratřími v kostele sv. Jiljí na Starém Městě a o den později 8. srpna se spolusestrami v klášteře v Lysolajích.

Kázání 8. srpna 2015 více

Homilie z rekviem za kardinála Františka Tomáška

Audio

V úterý 4. srpna 2015 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka sloužil rekviem za zesnulého kardinála Františka Tomáška, od jehož úmrtí letos uplynulo 23 let.

Kázání 6. srpna 2015 více

Kazatelka Maří Magdalena

Od 21. do 27. července 2015 si pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v jižní Francii bude připomínat 800. výročí založení první dominikánské komunity v Toulouse. U jeskyně sv. Marie Magdaleny v pohoří Saint-Baume předsedal 22. července mši svaté ke cti této průvodkyně Ježíše Krista a patronky dominikánů.

Kázání 24. července 2015 více

Kázání z Poznaně

Kardinál Dominik Duka navštívil 27.-29. června polské dominikánské spolubratry.

Kázání 28. června 2015 více

Kázání o smíření v Týnském chrámu    (rekonstrukce)

V sobotu 20. června 2015 od 19.00 hodin se v kostele Matky Boží před Týnem sloužila ekumenická bohoslužba s prosbou o odpuštění, o kterém u příležitosti oslav 600. výročí smrti Jana Husa mluví papež František. Jeden z vrcholů snah o smíření se konal za ekumenického předsednictví představitelů různých křesťanských církví.

Kázání 23. června 2015 více

Vysvěcení biskupa Kročila

Audio

V Českých Budějovicích byl po 25 letech vysvěcen nový sídelní biskup. Stal se jím Vlastimil Kročil, který se tak definitivně ujal v souladu s únorovým jmenováním svého úřadu. Na slavnostní bohoslužbě světil a kázal kardinál Dominik Duka.

Kázání 15. června 2015 více

Kázání na Boží Tělo

Audio

Ve čtvrtek 4. června 2015 se v Praze na Hradčanech konala oslava slavnosti Těla a Krve Páně, na které kázal Dominik Duka o tajemství eucharistie.

Kázání 8. června 2015 více

Kázaní z Jablonného

Audio

Dvacet let od svatořečení sv. Zdislavy složil kardinál Duka v Jablonném slavnostní mši svatou.

Kázání 6. června 2015 více

Kázání kardinála Duky z návštěvy Lucemburku

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužil 10. května 2015 v katedrále Notre-Dame v Lucemburku spolu s lucemburským arcibiskupem Jean-Claude Hollerichem poutní mši svatou ke cti Panny Marie. Setkal se s velkovévodou Jindřichem, předsedou Evropské komise Junckerem a místní krajanskou komunitou.

Kázání 20. května 2015 více

Kázání ze svatojánských navalis

Audio

Při obnovené tradici svatojánských Navalis kázal kardinál Dominik Duka.

Kázání 15. května 2015 více

Kázání při mších za duchovní povolání

Audio

Při mši za duchovní povolání u sv. Ludmily 1. května 2015 a při arcidiecézní pouti za duchovní povolání na Svatou Horu 2. května 2015 kázal kardinál Duka.

Kázání 3. května 2015 více

Kázání ke sv. Zikmundovi

Audio

Již počtvrté se k katedrále setkali na svátek sv. Zikmunda zvoníci pražské arcidiecéze, aby společně uctili svého patrona.

Kázání 1. května 2015 více

Svatovojtěšské kázání

Audio

Na svátek svatého Vojtěcha 23. dubna se v katedrále setkali nově pokřtění katolíci s kardinálem Dukou.

Kázání 24. dubna 2015 více

Soubor velikonočních kázání kardinála Duky 2015

Audio

Nejvýznamnější křesťanské svátky v roce 2015 kardinál Duka prožívá v katedrále. Postupně zveřejníme jeho velikonoční kázání.

Kázání 2. dubna 2015 více

Kázání při Národním pochodu pro život 2015

Audio

V Praze 21. března 2015 proběhl již patnáctý ročník Národního pochodu za život. Kardinál Duka odsloužil pro účastníky mši, na které promluvil o mateřství a otcovství, tradiční rodině a zkritizoval rozeštvávání společnosti ze strany médií.

Kázání 24. března 2015 více

Homilie v klášterním kostele sv. Jacka ve Varšavě

Kardinál Dominik Duka při návštěvě Varšavy odsloužil 15. března 2015 mši pro dominikánské spolubratry v klášterním kostele sv. Jacka ve Varšavě.

Kázání 15. března 2015 více

Homilie v klášterním kostele sv. Dominika ve Varšavě

Homilie Otce Dominika kardinála Duky OP v sobotu 14.3.2015 v klášterním kostele sv. Dominika bratří dominikánů ve Warszawie na Służewie.

Kázání 14. března 2015 více

Kázání při výročí translace ostatků sv. Václava

Audio

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP 4. března 2015 od 18.00 hodin sloužil v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou při příležitosti výročí „translace“, tedy přenesení ostatků sv. Václava ze Staré Boleslavi do svatovítské rotundy na Pražském hradě.

Kázání 5. března 2015 více

Kázání na popeleční středu

Audio

Na popeleční středu 18. února 2015 kázal kardinál Duka o přípravě na Velikonoce, podobách postu a lidských chybách.

Kázání 19. února 2015 více

Zasvěceným osobám

Audio

Kardinál Dominik Duka se jako již tradičně na den Uvedení Páně do chrámu setkal s řeholníky, řeholnicemi a dalšími zasvěcenými osobami. Po společné bohoslužbě v Katedrále setkání pokračovalo na Arcibiskupství.

Kázání 2. února 2015 více

Bohoslužba v katedrále sv. Víta 22. ledna 2015

Audio

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP vzpomněl při svém kázání dne 22. ledna 2015 na 150. výročí narození biskupa Antonína Podlahy.

Kázání 22. ledna 2015 více

Kázání z Ostřižimi

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 14. ledna 2015 v Ostřihomi zúčastnil setkání předsedy Kongregace pro nauku víry, kardinála Gerharda L. Müllera.

Kázání 17. ledna 2015 více

Novoroční pastýřský list

V tradičním novoročním pastýřském listu kardinál Duka hodnotí uplynulý rok a povzbuzuje do nového. List je určen k přečtení na novoročních bohoslužbách.

Kázání 1. ledna 2015 více

Mše sv. na poděkování za uplynulý kalendářní rok

Audio

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužil v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou na poděkování za uplynulý kalendářní rok 2014.

Kázání 31. prosince 2014 více

Rekviem za Václava Havla

Audio

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se již tradičně setkal s řeholnicemi, řeholníky a dalšími zasvěcenými osobami při vzpomínce na úmrtí Václava Havla.

Kázání 18. prosince 2014 více

Kázání při bohoslužbě na Boží hod vánoční

Audio

Nabízíme Vám záznam kázání kardinála Duky během bohoslužby dne 14.prosince 2014.

Kázání 14. prosince 2014 více