Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Promluva v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého

Promluva v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého

V rámci letošních Svatojánských slavností 15. května 2012 celebroval v předvečer svátku patrona českého národa kardinál Dominik Duka OP ve svatovítské katedrále mši svatou. Poté se procesí odebralo k požehnání na Karlův most a k bohoslužbě v kostele sv. Františka z Assisi.

16. května 2012
Kázání

Drazí,

V předvečer svátku patrona českého národa sv. Jana Nepomuckého se setkáváme, abychom si společně s našimi hosty z Benátek a dalším zahraničními přáteli a ctiteli sv. Jana Nepomuckého připomněli nejen životní příběh mučedníka, tohoto významného muže církve i národa, ale také abychom si položili otázku jak dál. Jeho životní příběh patří do doby výstavby naší katedrály, s kterou se pojí duchovní život církve a národa. Vlastní úcta či kult se naplnil až v době baroka. Ale přesto tento chrám, kde nalezl své odpočinutí, čekal dalších 200 let od jeho kanonizace na své dokončení. Náš sv. Jan Nepomucký je nejen statečným, ale i trpělivým. Rok co rok si tento svátek připomínáme v závěru velikonoční doby s očekáváním svatodušních svátků.  Byl mužem Ducha a síly. Útlý muž, který díky svým svatodušním darům především hájí právo a integritu manželství a rodiny. Myslím, že toto je aspekt důležitý pro naši dobu, která bez pevných tradičních a ověřených hodnot utone v chaosu současné krize. Svatojanské poutě se staly obrodou národního cítění, kultury a jazyka. Není přece rodina prvním místem, kde tyto hodnoty vznikají a rozvíjejí se? Prosme při této příležitosti sv. Jana Nepomuckého, aby nezapomínal na svůj patronát a chránil nás a naše domy.

kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský