Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kázání z pohřbu P. Lízny

Kázání z pohřbu P. Lízny

V pátek 12. března 2021 kázal kardinál Duka na pohřbu P. Františka Lízny, SJ, který zemřel dne 4. března 2021.

Audio
12. března 2021
Kázání

 

P. František Lízna zemřel ve čtvrtek 4. března 2021 ve věku nedožitých 80 let v olomoucké fakultní nemocnici na komplikace spojené s onemocněním covid-19. Otec František se narodil 11. července 1941 v Jevíčku. Základní školu navštěvoval ve Velkých Opatovicích, střední školu ukončil maturitou roku 1958 opět v Jevíčku. Poté pracoval v tiskárně v Moravské Třebové, kde měl úraz, který ho téměř na rok upoutal v nemocnici.

 

Úvod bohoslužby:

Záznam kázání:

 

 

V roce 2001 bylo Františku Líznovi prezidentem Václavem Havlem propůjčeno druhé nejvyšší státní vyznamenání – Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidských práv. Za svou práci ve vězeňství obdržel v roce 2003 Cenu Františka Kriegla, udělovanou Nadací Charty 77. Roku 2013 mu řád Milosrdných bratří udělil Cenu Celestýna Opitze za péči o nemocné a potřebné. Roku 2017 se stal laureátem Ceny Paměti národa, kterou každoročně uděluje společnost Post Bellum. V roce 2020 mu bylo uděleno významné maďarské ocenění – Cena Jánose Esterházyho, která se uděluje za šíření duchovního odkazu tohoto mučedníka komunizmu.

Text převzat z: web TV Noe