Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kázání z kněžského svěcení Václava Šustra

Kázání z kněžského svěcení Vojtěcha Šustra

V pátek 19. června vysvětil kardinál Dominik Duka v katedrále sv. Víta Václava Šustra. Primici novokněz odsloužil v neděli 20. června ve 14.00 v kostele sv. Václava na Smíchově.

Audio
18. června 2021
Kázání

 

Úvod bohoslužby:

 

Záznam kázání:

 

Václav Šustr se narodil 9. srpna 1993 v Praze. Navštěvoval mateřskou a základní školu svaté Voršily, poté Gymnázium nad Kavalírkou a následně Gymnázium prof. Jana Patočky, kde v roce 2013 maturoval. Hned po maturitě nastoupil na rok do Teologického konviktu v Olomouci. Další tři roky pobýval v Arcibiskupském semináři v Praze a studoval filosofii a teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2017-2020 pokračoval ve studiích teologie na Papežské lateránské univerzitě a seminární formaci získával v Papežské koleji Nepomucenum. Ke kněžství se připravoval za farnost Praha-Smíchov. Jáhenské svěcení přijal v září 2020 v Praze z rukou pomocného biskupa Mons. Václava Malého. Jáhenskou službu vykonával v Kralupech nad Vltavou.