Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Předmluva ke knize o kostelích Domažlicka

Předmluva ke knize o kostelích domažlicka

Předmluva ke knize - Cestami poutníků aneb kostely, kostelíky a kaple okresu Domažlice autora Zdeňka Procházky. 

23. července 2020
Články

 

Vážení čtenáři,

jsem velmi rád, že mohu spolu s vámi otevřít knihu od Zdeňka Procházky Cestami poutníků aneb kostely, kostelíky a kaple okresu Domažlice. Objevujeme nejenom v knize, ale přímo v terénu tyto stavby, které patří k panoramatu naší krajiny. Znám tento kout naší vlasti a myslím, že jedinečná scenérie, kterou nám nabízejí různé pohledy do krajiny, která je prostoupena věžemi a věžičkami, které nesou na vrcholu kříž, hovoří k nám nejenom o smysluplnosti a kráse, ale také nás vyzývají, abychom hleděli vzhůru, nenechali se strhnout ke všednosti a někdy i rezignaci. Minulost nám těmito sakrálními objekty, do kterých vstupujeme, vypráví o hodnotě a vznešenosti lidského života, který je ukotven v jistotě Toho který Je, který nám otevírá svou náruč rozpjatých rukou Krista na kříži, a nás prorůstá naděje o trvalosti a smysluplnosti našeho života, naší práce a dodává útěchu. Víme, že tyto skvosty krásy architektury a výtvarného umění patří do příběhu našeho života a překročili všechny překážky a úskalí, kterými prošli naši předci a jsou s námi, aby také vyprávěli o jejich lásce a zájmu, o odkazu, který nám zanechali. To vše nás naplňuje nejenom nadějí, ale i radostí. 

Spolu s vámi chci poděkovat autorovi za jeho odvahu pustit se do tak náročného a velkého díla. 

 

 + Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a primas český
V Praze dne 3. června 2020

Související:
Knize o kostelích na Domažlicku požehnal kardinál Duka