Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Dopis papeže Františka kněžím

Papež František vyzval 25. května při své návštěvě ve Svaté zemi prezidenta Šimona Perése a Mahmúda Abbáse. Papež František žádá všechny věřící, řeholníky, kněze a biskupy, aby se k jeho úmyslu prostřednictvím modlitby dne 8. června připojili.

Fotografie
6. června 2014
Dokumenty