Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Dekret frýburské univerzity o čestném doktorátu

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP převzal 15. listopadu 2010 na univerzitě ve švýcarském Fribourgu čestný doktorát. Laudatio pronesl prof. Mariano Delgado, děkan Teologické fakulty Freiburské univerzity.

25. února 2011
Dokumenty

Dekret frýburské univerzity o čestném doktorátu Mons. Dominika Duky

Jsme šťastní a máme radost, že rozhodnutím frýburského senátu a lidu byl výnosem teologů univerzity ve švýcarském Frýburku, když byl jejím rektorem jeho Magnificence Guido Vergauwen, řádný profesor posvátné teologie, poctěn nejvyšším vyznamenáním vynikající muž DOMINIK DUKA, pražský arcibiskup.

Ten byl po patnáct let, z nichž byl dva roky držen bezbožnou mocí ve vězení, nucen konat kněžskou službu potají a přitom se svrchovaně snažil studovat Písmo svaté a zprostředkovávat jeho porozumění.

Po převratu této neblahé situace zastával nejprve úřad představeného nové české dominikánské provincie, potom byl dvanáct let biskupem svého rodného města Hradce Králové a nedávno byl ustanoven pražským arcibiskupem. V těchto funkcích nemálo povznesl teologické vzdělání lidí.

Aby důkladněji předával vědění získané kontemplací, doplňoval je studiem exegetickým a moudrou obnovenou biblickou antropologií. Jak životem, tak svými studiemi je příkladem sdružování zásad výkladu Bible a teologie, které byly v našem řádě vždycky sdružovány.

Proto MARIANUS DELGADO, řádný profesor církevních dějin, udělil mu slavnostně tímto listem, potvrzeným univerzitou, nejvyšší poctu, a to hodnost ČESTNÉHO DOKTORA se všemi právy a výsadami.

Ve švýcarském Frýburku dne 15. listopadu L. P. 2010.

Dekret frýburské univerzity