Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Dopis magistra řádu k udělení čestného doktorátu

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP převzal 15. listopadu 2010 na univerzitě ve švýcarském Fribourgu čestný doktorát. Laudatio pronesl prof. Mariano Delgado, děkan Teologické fakulty Freiburské univerzity. Blahopřejný dopis zaslal magistr řádu dominikánů br. Bruno Cadoré OP.

24. března 2011
Dokumenty

Fratres Ordinis Praedicatorum, Curia generalitia. Romae, 15 novembris 2010

 

Drahý bratře Dominiku,

dovolte, abych se připojil k bratřím, kteří Vás dnes obklopují, abych vám vyslovil své nejsrdečnější blahopřání k čestnému doktorátu, který Vám byl dnes udělen.

Budete mít bezpochy příležitost se vyjádřit a sdělit svým posluchačům něco ze své bohaté zkušenosti, z poznání světa a Boha, ze svých nadějí a svých obav vzhledem k budoucnosti světa a k vaší službě v církvi, kterou máte nyní zastávat jako nový pražský arcibiskup. Jsem jist, že při této příležitosti bude řečeno mnoho k vaší chvále.

Nepochybuji, že tyto projevy vás budou chválit hlavně jako člověka naděje, neboť jím jste. Pro mnoho mladých dominikánů ze začátku osmdesátých let představujete rozhodující postavu. S ní mohli bratří za podmínek, jež známe, pokračovat v dominikánském životě, svědčit o něm, zvát k němu. Byl jste pro ně představitelem odporu vůči těm, kdo by chtěli umlčet lidské hlasy, když s nimi nejsou zajedno, uvrhnout do žaláře odbojné síly, jež se nesnaží připravit o moc jiné, ale velmi by si přály, aby se všichni dostali ke slovu. Představoval jste kritický rozum, který bylo třeba rozvinout, aby mohl předávat tradici, aby burcoval ke kritickému výkladu myšlenek a světa a stále víc prosazoval svobodu. Je důležité na začátku dominikánského života slyšet taková svědectví, vědět, že je možné riskovat obětování života, protože je přesvědčen, že už je milován víc než všechno. Je to život, který čerpá svou sílu z pramene jediného a pravého života, život, který dostáváme přímo z ruky Pána, ať předsedáme velkolepé liturgii, nebo ať ho přijímáme jako dar kolem prostého stolu díky přátelství některého lidského společníka.

Učitel lidskosti, snad je to podobný titul, jaký by vám dnes chtěla univerzita udělit. Drží se přitom kanonických forem, odvážím-li se tak říct, aby se „smazala“ před tím jediným, který vám ho může dát. Ale my vám chceme spolu s touto poctou vyjádřit svůj obdiv, a ještě víc než to, svou vděčnost za vaše svědectví naděje. Bratře kazateli, vy kážete evangelium pravdy, a vaši spolubratři jsou dnes šťastní, mohou-li vám poděkovat, že to děláte vždycky spolu s nimi.

Přijměte, prosím, tento projev vděčnoti, i ujištění o mé modlitbě.

Váš bratr br. Bruno Cadoré OP, magistr řádu

Dopis magistra řádu