Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Text promluvy kard. Luise Antonia Tagleho

Na setkání předsedů biskupských konferencí nad tématem sexuálního zneužívání nezletilých zazněl i příspěvek kardinále Tagleho, který který se ve svém textu opírá i citace z díla preláta Jeho Svatosti, Mons. Tomáše Halíka.

22. února 2019
Dokumenty

 

Setkání předsedů biskupských konferencí se celkově účastní asi 190 osob – kromě předsedů biskupských konferencí a patriarchů východních církví i biskupové, kteří nepřísluší k žádné biskupské konferenci, řeholníci a řeholnice a zástupci římské kurie a Rady kardinálů. Českou biskupskou konferenci zde zastupuje její předseda – kardinál Dominik Duka. 

Na konferenci zazněli rozličné příspěvky, mimo jiné i příspěvek filipínského kardinála Luise Antonia G. Tagleho, který v textu cituje i z knihy českého kněze, P. Tomáše Halíka.

 

2019 text promluvy kard. Tagleho: The Smell of the Sheep: Knowing their pain and healing their wounds is at the core of the shepherd's task.pdf