Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Poselství papeže Františka kardinálu Dukovi

K příležitosti ekumenického festivalu křesťanství Dnům víry, které v Praze proběhnou ve dnech 29. května až 6. června 2015 zasílá papež František prostřednictvím pražské nunciatury dopis kardinálu Dukovi s pozdravem a přáním vydařené akce.

28. května 2015
Dokumenty

Vaše Eminence,

 

rád Vám předávám poselství Svatého otce Františka, které u příležitosti „Dnů víry“, konaných ve dnech 30. května – 6. června t.r. v Praze, zaslal dopisem z 22. května 2015, č. j. 66.937, kardinál Pietro Parolin, státní sekretář Svatého stolce:

 

„Váženému panu kardinálovi Dominiku Dukovi, O.P.,

Arcibiskupu pražskému

 

Jeho Svatost, papež František, při příležitosti misijního týdne, nazvaného „Dny víry“, který se uskuteční v Praze, posílá svůj srdečný pozdrav a přání všeho dobrého. Papež velmi oceňuje tuto prozíravou pastorační iniciativu, která má přinést živou zkušenost s novou evangelizací, a přeje si, aby podnítila obnovené hlásání Božího slova, upevnila přijetí evangelního učení a napomohla autentickému křesťanskému životu. Svatý otec vyprošuje dary svatého Božího Ducha v bohaté míře pastýřům, aby vedli svěřené farnosti k tomu, aby se stávaly živými společenstvími víry, a věřícím laikům, aby pociťovali naléhavost oživit svou misionářskou identitu. S prosbou o modlitbu za svoji službu jakožto nástupce apoštola Petra, vyprošuje nebeskou ochranu Matky Boží a ze srdce posílá Vaší Eminenci, kněžím, spolupracovníkům a všem věřícím apoštolské požehnání, o které jste žádal.

 

kardinál Pietro Parolin

státní sekretář Jeho Svatosti“

 

Připojuji se k přáním Svatého otce a v modlitbě vyprošuji této mimořádné události v místní církvi světlo a sílu Ducha svatého a Boží pomoc. S bratrským pozdravem,

 

Vaší Eminenci oddaný

   +Giuseppe Leanza

  Apoštolský nuncius

Cardinale Duka_Giornata di Fede_Praga 2015.pdf

 

Související:

Současné umění vstoupí v rámci Dnů víry do pražských kostelů

Na Dny víry na kafe s kardinálem

 

Externí odkazy:

Oficiální web Dnů víry

Twitter Dnů víry

Facebook Dnů víry

Instagram Dnů víry
Videokonanál Dnů víry